STEBINIŲ TIPAI IR REIKŠMĖ HUSSERLIO FENOMENOLOGIJOJE
Filosofijos istorija
Ernesta Molotokienė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1285
PDF

Kaip cituoti

Molotokienė E. (2012). STEBINIŲ TIPAI IR REIKŠMĖ HUSSERLIO FENOMENOLOGIJOJE. Problemos, 81, 131-143. https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1285

Santrauka

Straipsnyje pristatomi ir analizuojami stebinių tipai ir reikšmė Husserlio fenomenologijoje. Stebinių skirties pagrindu, kurį Husserlis atlieka „Loginiuose tyrinėjimuose“, straipsnyje keliamas klausimas: ar objektyvuojantys sąmonės aktai ir su jais koreliuojantys objektai išreiškia objektyvią tikrovę, jeigu sąmonės lauke, priklausomai nuo objekto sąmonei teikimo būdų, galima skirti keletą stebinių tipų? Teigiama, kad stebinių kaip objektyvuojančių sąmonės aktų skilimas į egzistuojantį objektą sąmonei teikiančius stebinius ir neutralizuotus stebinius lemia: 1) skirtingus objekto teikimo sąmonei būdus, 2) sąmoningumo formų skyrimą į percepciją ir vaizduotę, 3) skirtingą objektų statusą sąmonės lauke.
Pagrindiniai žodžiai: stebinys, neutralizuotas stebinys, vaizdinys, sąmonė, tikrovė.

 

Types and Significance of Observations in Husserl’s Phenomenology
Ernesta Molotokienė

Summary
The article presents and discusses the types and the significance of observations in Husserl’s phenomenology. Based on the differentiation of observations
carried out in Husserl’s Logical Investigations, the article raises the following question: do the objectivating acts of consciousness and objects correlating
with them reflect the objective reality if several types of observations may be distinguished in the area of consciousness depending upon the way of presenting the object to the conscious? It is perceived that the splitting of observations as objectivating acts of consciousness into observations presenting an existing object to the conscious and neutralized observations is influenced by the following factors: 1) different ways of presenting the object to the conscious; 2) distinguishing the forms of consciousness into perception and imagination; and 3) distinct status of the objects in the area of consciousness.
Key words: observation, neutralized observation, intentional representation, consciousness, reality.

 

15%; font-family: 'Calibri','sans-serif';"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai