AR HETEROFENOMENOLOGIJA ĮVEIKIA AUTOFENOMENOLOGIJĄ?
Pažinimo filosofija
Ernesta Molotokienė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1900
PDF

Kaip cituoti

Molotokienė E. (2010). AR HETEROFENOMENOLOGIJA ĮVEIKIA AUTOFENOMENOLOGIJĄ?. Problemos, 77, 70-79. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1900

Santrauka

Straipsnyje aptariamas Danielio C. Dennetto pasiūlytas heterofenomenologijos metodas, pretenduojantis sąmonės patirtis tirti iš trečiojo asmens perspektyvos, ir analizuojamas argumentų už šio metodo pranašumą autofenonomenologijos, arba Edmundo Husserlio fenomenologijoje taikomo introspekcijos metodo iš pirmojo asmens perspektyvos atžvilgiu, korektiškumas. Dennettas, įvesdamas trečio asmens perspektyvą, heterofenomenologijos metodui siekia suteikti gamtos mokslų metodams būdingo objektyvumo, kurio nepavyko pasiekti Husserlio autofenomenologijos projektui dėl neišvengiamo subjektyvumo veiksnio. Todėl Dennettas subjektų pranešimams apie sąmonės patirtis suteikia įsitikinimų statusą, kurį legitimuoja jau ne pats subjektas, o stebėtojas (heterofenomenologas), šitaip atlikdamas mokslinį subjektų įsitikinimų apie sąmonės patirtis tyrimą. Bet ar subjektų pranešti įsitikinimai gali būti neutralūs, be subjektyvios interpretacijos apvalkalo, kaip to tikisi Dennettas? Straipsnyje tvirtinama, kad ambicingas Dennetto heterofenomenologijos metodas neišvengia Husserlio fenomenologijai būdingo subjektyvumo, nes Dennettas nekorektiškai interpretuoja Husserlį, iškreipdamas, bet neišvengdamas autofenomenologijai priskiriamų trūkumų.
Pagrindiniai žodžiai: heterofenomenologija, autofenomenologija, sąmonė, metodas, intencionalumas, patyrimas.

Does Heterophenomenology Surmount Autophenomenology?
Ernesta Molotokienė

Summary
Daniel C. Dennett’s heterophenomenological method for analyzing the experiences of one’s consciousness using the third person approach, as well as an analysis of the argument correctness of its superiority over the autophenomenology or introspective method of the first person approach applied in Edmund Husserl’s phenomenology are presented. By introducing the third person perpective, Dennett seeks to bestow the impartiality which is typical of the nature sciences, to heterophenomenological method. The Husserl autophenomenology project had failed in this field because of its inevitable subjectivity. Therefore, Dennett provides the subject’s messages about experiences of consciousness with the conviction status, which is legitimated not by the subject but by the observer (the heterophenomenologist), and in this way he carries out the scientific research of the subject’s convictions about the experiences of consciousness. But can the subject’s convictions be neutral, without a shell of subjective interpretation, as Dennett expects them to be? The article argues that the ambitious heterophenomenologic method of Dennett is unable to avoid the subjectivity typical of Husserl’s phenomenology, because Dennett interprets Husserl incorrectly by twisting his ideas, but is unable to elude the drawbacks of autophenomenology.
Keywords: heterophenomenology, autophenomenology, consciousness, method, intentionality, experience.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai