SUPPLÉMENT IR ESATIES METAFIZIKA J. DERRIDA GRAMATOLOGIJOJE
Medijų filosofija
Aušra Urbonienė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1342
PDF

Kaip cituoti

Urbonienė A. (2010). SUPPLÉMENT IR ESATIES METAFIZIKA J. DERRIDA GRAMATOLOGIJOJE. Problemos, 78, 174-182. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1342

Santrauka

Straipsnyje analizuojama J. Derrida veikale „Apie gramatologiją“ atlikta J. J. Rousseau tekstuose vartojamos sąvokos „supplément“ dekonstrukcija. Rousseau šią sąvoką vartoja tokių temų kaip gamta/kultūra, kalbėjimas/raštas, heteroerotizmas/autoerotizmas kontekste. Derrida, skaitydamas Rousseau, aptinka tam tikras hierarchijas, kuriose pirmajam nariui suteikta viršenybė, o antrasis įvardijamas kaip „pavojingas supplément“ (priedas ir/ar pakaitalas), keliantis grėsmę natūraliai, autentiškai ir sau pakankamai esačiai. Derrida atskleidžia, jog „supplément“ ne nutolina esatį, kaip manė Rouseau, bet sukuria esaties, kurios niekuomet ir nebuvo, efektą.
Pagrindiniai žodžiai: supplément, raštas, esaties metafizika.

Supplément and Metaphysics of Presence in J. Derrida’s Of Grammatology
Aušra Urbonienė

Summary
The article deals with Derrida’s deconstructive reading of the concept of supplément in the corpus of Rousseau works. Rousseau uses the concept in the context of such themes as nature/culture, speech/writing, heteroerotism/autoerotism, etc. According to Derrida, these binary oppositions are hierarchical, i.e. the first element is given priority over the second one. The denounced element is treated as a ‘dangerous supplement’ (replacement/addition) endangering the natural and original self-presence. The point of Derrida’s reading is to show that it is not the supplement that mediates the presence as Rouseau thought, but it is the chain of supplements that produces the effect of a presence that has never existed.
Keywords: supplément, writing, metaphysics of presence.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai