T. 76 (2009): Problemos

T. 76 (2009)

Problemos
Publikuota 2009-10-26

Universiteto idėja

Marius Povilas Šaulauskas | Alfredas Bumblauskas
TRYS ACADEMIA EUROPEANA LEMTYS IR UNIVERSITAS VILNENSIS
Santraukos peržiūros 409 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 323
9-27
PDF

Socialinė filosofija

Tomas Kačerauskas
PILIETINIS NEPAKLUSNUMAS: INDIVIDŲ LAISVĖ IR VISUOMENINĖ TVARKA
Santraukos peržiūros 444 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
28-38
PDF
Audronė Žukauskaitė
SOCIALINIŲ INSTITUCIJŲ KRITIKA GILL ES’IO DELEUZE’O IR FELIXO GUATTARI FILOSOFIJOJE
Santraukos peržiūros 361 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 314
39-51
PDF
Vytautas Rubavičius
GENETINIS DISKURSAS MEDIJŲ KULTŪROJE: GUNDYMAS PREKINIU NEMIRTINGUMU
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
52-65
PDF

Etika

Vilius Dranseika | Eugenijus Gefenas | Saulius Noreika
NEUROETIKOS ŽEMĖLAPIS
Santraukos peržiūros 362 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334
66-73
PDF
Kerem Eksen
„ETIKA“, „MORALĖ“ IR AUGUSTINO LIBERUM ARBITRIUM
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
74-85
PDF

Fenomenologija

Mintautas Gutauskas
TRINARĖ DIALOGO STRUKTŪRA FENOMENOLOGINIU POŽIŪRIU
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 409
86-98
PDF
Jolanta Saldukaitytė
M. HEIDEGGERIS IR PAGRINDINĖS FENOMENOLOGINĖS PROBLEMOS: ONTOLOGINIS SKIRTUMAS
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
99-111
PDF
Irina Poleščuk
NUO HUSSERLIO PRIE LEVINO: HILETINIŲ DUOMENŲ, PRIERAIŠUMO, JUSLUMO IR KITO VAIDMUO LAIKIŠKUME
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347
112-133
PDF

Mokslo filosofija

Vytautas Grenda
DEVYNIŲ KONTRAFAKTINIŲ PRIEŽASTINGUMO TEORIJŲ PALYGINIMAS PASITELKIANT SEPTYNIS PAVYZDŽIUS
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
134-149
PDF
Adolfas Mackonis
GERIAUSIO PAAIŠKINIMO IŠVEDIMAS. TARP DEDUKCIJOS, INDUKCIJOS IR ABDUKCIJOS
Santraukos peržiūros 379 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 432
150-161
PDF
Juozas Algimantas Krikštopaitis
EINSTEINO FENOMENAS: KĄ LIUDIJA NEPASTEBĖTAS AUTENTIŠKAS ŽINIŲ ŠALTINIS
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 359
162-170
PDF

Filosofijos istorija

Skirmantas Jankauskas
GRAIKIŠKASIS FILOSOFAVIMAS KAIP REFLEKSIJOS DEFORMUOTAS RAPSODIŠKASIS BYLOJIMAS
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
171-181
PDF
Tomas Saulius
PARMENIDO MĮSLĖ
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341
182-195
PDF
Aušra Urbonienė
JACQUES’O DERRIDA PHARMAKON INTERPRETACIJA
Santraukos peržiūros 368 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 390
196-205
PDF
Povilas Aleksandravičius
TOMO AKVINIEČIO LAIKO SAMPRATA
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 425
206-224
PDF
Laura Junutytė
KAI KURIŲ GILLES’IO DELEUZE’O SĄVOKŲ TEORINĖS IŠTAKOS
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 453
225-235
PDF

Knygos

Mantautas Ruzas
„FILOSOFIJOS LIKIMAS“: ATGAL PRIE GRAIKŲ
Santraukos peržiūros 215 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
236-240
PDF

Disertacijos

Jonas Dagys
NESATYS, PRIEŽASTINGUMAS IR BŪTINI RYŠIAI
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
241-245
PDF
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas
ALIIS INSERVIENDO CONSUMOR. NETEKOME PROFESORIAUS ROMANO PLEČKAIČIO
Santraukos peržiūros 150
246-247
PDF