T. 76 (2009): Problemos

T. 76 (2009)

Problemos
Publikuota 2009-10-26

Universiteto idėja

Marius Povilas Šaulauskas | Alfredas Bumblauskas
TRYS ACADEMIA EUROPEANA LEMTYS IR UNIVERSITAS VILNENSIS
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
9-27
PDF

Socialinė filosofija

Tomas Kačerauskas
PILIETINIS NEPAKLUSNUMAS: INDIVIDŲ LAISVĖ IR VISUOMENINĖ TVARKA
Santraukos peržiūros 404 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310
28-38
PDF
Audronė Žukauskaitė
SOCIALINIŲ INSTITUCIJŲ KRITIKA GILL ES’IO DELEUZE’O IR FELIXO GUATTARI FILOSOFIJOJE
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
39-51
PDF
Vytautas Rubavičius
GENETINIS DISKURSAS MEDIJŲ KULTŪROJE: GUNDYMAS PREKINIU NEMIRTINGUMU
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
52-65
PDF

Etika

Vilius Dranseika | Eugenijus Gefenas | Saulius Noreika
NEUROETIKOS ŽEMĖLAPIS
Santraukos peržiūros 319 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 305
66-73
PDF
Kerem Eksen
„ETIKA“, „MORALĖ“ IR AUGUSTINO LIBERUM ARBITRIUM
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
74-85
PDF

Fenomenologija

Mintautas Gutauskas
TRINARĖ DIALOGO STRUKTŪRA FENOMENOLOGINIU POŽIŪRIU
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 379
86-98
PDF
Jolanta Saldukaitytė
M. HEIDEGGERIS IR PAGRINDINĖS FENOMENOLOGINĖS PROBLEMOS: ONTOLOGINIS SKIRTUMAS
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
99-111
PDF
Irina Poleščuk
NUO HUSSERLIO PRIE LEVINO: HILETINIŲ DUOMENŲ, PRIERAIŠUMO, JUSLUMO IR KITO VAIDMUO LAIKIŠKUME
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
112-133
PDF

Mokslo filosofija

Vytautas Grenda
DEVYNIŲ KONTRAFAKTINIŲ PRIEŽASTINGUMO TEORIJŲ PALYGINIMAS PASITELKIANT SEPTYNIS PAVYZDŽIUS
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261
134-149
PDF
Adolfas Mackonis
GERIAUSIO PAAIŠKINIMO IŠVEDIMAS. TARP DEDUKCIJOS, INDUKCIJOS IR ABDUKCIJOS
Santraukos peržiūros 338 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 390
150-161
PDF
Juozas Algimantas Krikštopaitis
EINSTEINO FENOMENAS: KĄ LIUDIJA NEPASTEBĖTAS AUTENTIŠKAS ŽINIŲ ŠALTINIS
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 318
162-170
PDF

Filosofijos istorija

Skirmantas Jankauskas
GRAIKIŠKASIS FILOSOFAVIMAS KAIP REFLEKSIJOS DEFORMUOTAS RAPSODIŠKASIS BYLOJIMAS
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
171-181
PDF
Tomas Saulius
PARMENIDO MĮSLĖ
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
182-195
PDF
Aušra Urbonienė
JACQUES’O DERRIDA PHARMAKON INTERPRETACIJA
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
196-205
PDF
Povilas Aleksandravičius
TOMO AKVINIEČIO LAIKO SAMPRATA
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 393
206-224
PDF
Laura Junutytė
KAI KURIŲ GILLES’IO DELEUZE’O SĄVOKŲ TEORINĖS IŠTAKOS
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 422
225-235
PDF

Knygos

Mantautas Ruzas
„FILOSOFIJOS LIKIMAS“: ATGAL PRIE GRAIKŲ
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
236-240
PDF

Disertacijos

Jonas Dagys
NESATYS, PRIEŽASTINGUMAS IR BŪTINI RYŠIAI
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 273
241-245
PDF
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas
ALIIS INSERVIENDO CONSUMOR. NETEKOME PROFESORIAUS ROMANO PLEČKAIČIO
Santraukos peržiūros 141
246-247
PDF