T. 76 (2009): Problemos

T. 76 (2009)

Problemos
Publikuota 2009-10-26

Universiteto idėja

Marius Povilas Šaulauskas | Alfredas Bumblauskas
TRYS ACADEMIA EUROPEANA LEMTYS IR UNIVERSITAS VILNENSIS
Santraukos peržiūros 447 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 365
9-27
PDF

Socialinė filosofija

Tomas Kačerauskas
PILIETINIS NEPAKLUSNUMAS: INDIVIDŲ LAISVĖ IR VISUOMENINĖ TVARKA
Santraukos peržiūros 478 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 386
28-38
PDF
Audronė Žukauskaitė
SOCIALINIŲ INSTITUCIJŲ KRITIKA GILL ES’IO DELEUZE’O IR FELIXO GUATTARI FILOSOFIJOJE
Santraukos peržiūros 399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 350
39-51
PDF
Vytautas Rubavičius
GENETINIS DISKURSAS MEDIJŲ KULTŪROJE: GUNDYMAS PREKINIU NEMIRTINGUMU
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
52-65
PDF

Etika

Vilius Dranseika | Eugenijus Gefenas | Saulius Noreika
NEUROETIKOS ŽEMĖLAPIS
Santraukos peržiūros 401 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
66-73
PDF
Kerem Eksen
„ETIKA“, „MORALĖ“ IR AUGUSTINO LIBERUM ARBITRIUM
Santraukos peržiūros 252 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
74-85
PDF

Fenomenologija

Mintautas Gutauskas
TRINARĖ DIALOGO STRUKTŪRA FENOMENOLOGINIU POŽIŪRIU
Santraukos peržiūros 379 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 456
86-98
PDF
Jolanta Saldukaitytė
M. HEIDEGGERIS IR PAGRINDINĖS FENOMENOLOGINĖS PROBLEMOS: ONTOLOGINIS SKIRTUMAS
Santraukos peržiūros 335 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 397
99-111
PDF
Irina Poleščuk
NUO HUSSERLIO PRIE LEVINO: HILETINIŲ DUOMENŲ, PRIERAIŠUMO, JUSLUMO IR KITO VAIDMUO LAIKIŠKUME
Santraukos peržiūros 252 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
112-133
PDF

Mokslo filosofija

Vytautas Grenda
DEVYNIŲ KONTRAFAKTINIŲ PRIEŽASTINGUMO TEORIJŲ PALYGINIMAS PASITELKIANT SEPTYNIS PAVYZDŽIUS
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 309
134-149
PDF
Adolfas Mackonis
GERIAUSIO PAAIŠKINIMO IŠVEDIMAS. TARP DEDUKCIJOS, INDUKCIJOS IR ABDUKCIJOS
Santraukos peržiūros 437 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 499
150-161
PDF
Juozas Algimantas Krikštopaitis
EINSTEINO FENOMENAS: KĄ LIUDIJA NEPASTEBĖTAS AUTENTIŠKAS ŽINIŲ ŠALTINIS
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 401
162-170
PDF

Filosofijos istorija

Skirmantas Jankauskas
GRAIKIŠKASIS FILOSOFAVIMAS KAIP REFLEKSIJOS DEFORMUOTAS RAPSODIŠKASIS BYLOJIMAS
Santraukos peržiūros 314 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 372
171-181
PDF
Tomas Saulius
PARMENIDO MĮSLĖ
Santraukos peržiūros 295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 389
182-195
PDF
Aušra Urbonienė
JACQUES’O DERRIDA PHARMAKON INTERPRETACIJA
Santraukos peržiūros 415 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 443
196-205
PDF
Povilas Aleksandravičius
TOMO AKVINIEČIO LAIKO SAMPRATA
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 550
206-224
PDF
Laura Junutytė
KAI KURIŲ GILLES’IO DELEUZE’O SĄVOKŲ TEORINĖS IŠTAKOS
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 501
225-235
PDF

Knygos

Mantautas Ruzas
„FILOSOFIJOS LIKIMAS“: ATGAL PRIE GRAIKŲ
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
236-240
PDF

Disertacijos

Jonas Dagys
NESATYS, PRIEŽASTINGUMAS IR BŪTINI RYŠIAI
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 342
241-245
PDF
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas
ALIIS INSERVIENDO CONSUMOR. NETEKOME PROFESORIAUS ROMANO PLEČKAIČIO
Santraukos peržiūros 165
246-247
PDF