T. 76 (2009): Problemos

T. 76 (2009)

Problemos
Publikuota 2009-10-26

Universiteto idėja

Marius Povilas Šaulauskas | Alfredas Bumblauskas
Trys Academia Europeana lemtys ir Universitas Vilnensis
Santraukos peržiūros 571 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 395
9-27
PDF

Socialinė filosofija

Tomas Kačerauskas
Pilietinis nepaklusnumas: individų laisvė ir visuomeninė tvarka
Santraukos peržiūros 555 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 417
28-38
PDF
Audronė Žukauskaitė
Socialinių institucijų kritika Gill es’io Deleuze’o ir Felixo Guattari filosofijoje
Santraukos peržiūros 473 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
39-51
PDF
Vytautas Rubavičius
Genetinis diskursas medijų kultūroje: gundymas prekiniu nemirtingumu
Santraukos peržiūros 330 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
52-65
PDF

Etika

Vilius Dranseika | Eugenijus Gefenas | Saulius Noreika
Neuroetikos žemėlapis
Santraukos peržiūros 455 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 393
66-73
PDF
Kerem Eksen
„Etika“, „Moralė“ ir Augustino Liberum arbitrium
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 414
74-85
PDF

Fenomenologija

Mintautas Gutauskas
Trinarė dialogo struktūra fenomenologiniu požiūriu
Santraukos peržiūros 452 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 477
86-98
PDF
Jolanta Saldukaitytė
M. Heideggeris ir pagrindinės fenomenologinės problemos: ontologinis skirtumas
Santraukos peržiūros 380 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 410
99-111
PDF
Irina Poleščuk
Nuo Husserlio prie Levino: hiletinių duomenų, prieraišumo, juslumo ir kito vaidmuo laikiškume
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 407
112-133
PDF

Mokslo filosofija

Vytautas Grenda
Devynių kontrafaktinių priežastingumo teorijų palyginimas pasitelkiant septynis pavyzdžius
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
134-149
PDF
Adolfas Mackonis
Geriausio paaiškinimo išvedimas. tarp dedukcijos, indukcijos ir abdukcijos.
Santraukos peržiūros 494 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 540
150-161
PDF
Juozas Algimantas Krikštopaitis
Einsteino fenomenas: ką liudija nepastebėtas autentiškas žinių šaltinis
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 421
162-170
PDF

Filosofijos istorija

Skirmantas Jankauskas
Graikiškasis filosofavimas kaip refleksijos deformuotas rapsodiškasis bylojimas
Santraukos peržiūros 378 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 396
171-181
PDF
Tomas Saulius
Parmenido mįslė
Santraukos peržiūros 331 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 411
182-195
PDF
Aušra Urbonienė
Jacques’o Derrida pharmakon interpretacija
Santraukos peržiūros 476 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 478
196-205
PDF
Povilas Aleksandravičius
Tomo Akviniečio laiko samprata
Santraukos peržiūros 288 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 631
206-224
PDF
Laura Junutytė
Kai kurių Gilles’io Deleuze’o sąvokų teorinės ištakos
Santraukos peržiūros 357 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 539
225-235
PDF

Knygos

Mantautas Ruzas
„Filosofijos likimas“: atgal prie graikų
Santraukos peržiūros 305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 340
236-240
PDF

Disertacijos

Jonas Dagys
Nesatys, priežastingumas ir būtini ryšiai
Santraukos peržiūros 380 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 354
241-245
PDF
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas
Aliis inserviendo consumor. Netekome profesoriaus Romano Plečkaičio
Santraukos peržiūros 210
246-247
PDF