KOMUNIKACIJOS FILOSOFIJOS GENEZĖ
Medijų filosofija
Kęstas Kirtiklis
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1344
PDF

Kaip cituoti

Kirtiklis K. (2010). KOMUNIKACIJOS FILOSOFIJOS GENEZĖ. Problemos, 78, 153-164. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1344

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama komunikacijos filosofijos kilmės problema ir šios problemos reikšmė šiuolaikinėms filosofinėms komunikacijos sampratoms. Tvirtinama, jog, priešingai nei teigia paplitusi pozicija, komunikacijos filosofija kyla ne iš antikinio domėjimosi komunikacijos ir medijų problematika, bet iš filosofų dėmesio pastarųjų dviejų šimtmečių visuomenės kaitai (industrializacijai, urbanizacijai, informatizacijai) ir naujųjų medijų plėtrai. Toks komunikacijos filosofijos genezės aiškinimas išryškina šiuolaikinės komunikacijos specifiką, skiriančią ją nuo komunikacijos ankstesnėse visuomenėse, – būtent tai, kad vyraujanti šiuolaikinė komunikacija yra masinė ir medijuota1.
Pagrindiniai žodžiai: komunikacijos filosofija, medijų filosofija, filosofijos istorija.

Genesis of Philosophy of Communication
Kęstas Kirtiklis

Summary
The article deals with the problem of the genesis of philosophy of communication and its impact on contemporary philosophical conceptions of communication. The article argues that, contrary to the widespread opinion, philosophy of communication originated not from the interest in problems of communication that could be traced back to the ancient Greek philosophy (namely Plato), but from the attention that is paid by philosophers to the recent changes in society (industrialization, urbanization, informatization) and the development of new media. Such an explanation of the genesis of philosophy of communication highlights some specific traits of contemporary communication, namely that the prevailing form of contemporary communication is mediated mass communication.
Keywords: philosophy of communication, media philosophy, history of philosophy.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.