T. 86 (2014): Problemos

T. 86 (2014)

Problemos
Publikuota 2014-10-29

Politikos filosofija

7-22
23-35

Moralės filosofija

Alvydas Jokubaitis
Ronaldo Dworkino filosofinės revoliucijos nesėkmė
Santraukos peržiūros 404 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375
36-43
PDF
Aneta Rostovskytė | Andrius Bielskis
Žmogiškosios būties prasmės problema Jeano-Paulo Sarte’o filosofijoje
Santraukos peržiūros 400 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 531
44-53
PDF
Aistė Bartkienė | Diana Mincytė | Leonardas Rinkevičius
Rūpesčio habitus medicinoje: reliacinė bioetikos prielaidų interpretacija
Santraukos peržiūros 444 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 430
54-67
PDF
Mintautas Gutauskas
Filosofas ir gyvūnas: Nietzsche, Heideggeris, Derrida
Santraukos peržiūros 534 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 401
68-82
PDF

Meno filosofija

Jūratė Baranova
Antoninas Artaud ir Gilles’io Deleuze’o modernaus kino filosofija
Santraukos peržiūros 793 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 759
83-97
PDF
Sigita Šilingaitė
Estetinių vertybių samprata Moritzo Geigerio fenomenologinėje estetikoje
Santraukos peržiūros 607 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 519
98-110
PDF
Dalius Jonkus
Estetinis suvokimas ir įsijautimas Vosyliaus Sezemano estetikoje
Santraukos peržiūros 491 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
111-119
PDF
Paulius Rimkevičius | Mintautas Gutauskas
Fenomenologijos ir natūralizmo suderinamumo klausimas Shauno Gallagherio filosofijoje
Santraukos peržiūros 450 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 344
120-126
PDF

Filosofijos istorijos tyrimai

Vilius Bartninkas
Valstybė nepanaši į avilį: Platono Valstybininko savarankiškumas
Santraukos peržiūros 346 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 416
127-138
PDF
Laurynas Adomaitis | Alvydas Jokubaitis
Ginčas dėl Leibnizo kūninės substancijos sampratos
Santraukos peržiūros 391 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 452
139-152
PDF

Vertimai

Gottfried Wilhelm Leibniz
Rinktiniai metafiziniai tekstai (1683–1690)
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 380
153-177
PDF

Recenzijos

Jūratė Baranova
Sekuliarumo fenomeno filosofiniai išsišakojimai
Santraukos peržiūros 337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364
178-182
PDF
Kęstas Kirtiklis
Filosofinė propagandos analizė
Santraukos peržiūros 317 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 516
183-187
PDF
Agnė Narušytė
Tikroji apokalipsė yra kasdienybė
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 437
188-194
PDF
Jolanta Saldukaitytė
Įsivaizduojamybės teritorijos
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 584
195-201
PDF

Akademiniai maršrutai

Zbignev Gricevič
Eksperimentinės filosofijos maršrutai
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 357
202-210
PDF

Kronika

Tomas Nemunas Mickevičius
Disertacija apie Aristotelio filosofijos svarbą Heideggerio mąstyme
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 371
211-213
PDF
Mantautas Ruzas
Vinco Vyčino filosofinio palikimo tyrimas
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 332
214-216
PDF
Gintarė Kurlavičiūtė
Dvi ankstyvosios konfucinės etikos interpretacijos
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
217-220
PDF
Justas Bujokas
Kaip suderinti metaetiką ir sveiko proto moralę?
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 352
221-224
PDF