R. PLEČKAITIS IR BALTARUSIŠKOJI TAUTINĖS FILOSOFIJOSISTORIJOS TYRIMŲ TRADICIJA
R. Plečkaičio filosofinis palikimas
Valery Yevarouski
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1881
PDF

Kaip cituoti

Yevarouski V. (2010). R. PLEČKAITIS IR BALTARUSIŠKOJI TAUTINĖS FILOSOFIJOSISTORIJOS TYRIMŲ TRADICIJA. Problemos, 28-37. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1881

Santrauka

Straipsnyje analizuojama dviejų filosofijos istorikų – Romano Plečkaičio ir Alfredo Maikhrovichiaus – vaidmuo plėtojant Lietuvos ir Baltarusijos filosofinę tradiciją. Nacionalinės filosofijos tradicija kaip tyrimų sritis buvo viena iš slaptos rezistencijos formų sovietmečiu.
Posovietiniu laikotarpiu tautos filosofija tapo vienu svarbiausių stulpų, kuriais rėmėsi tautinis atgimimas. Šiuo požiūriu Plečkaičio ir Maikhrovichiaus, kaip mąstytojų, istorikų, grindusių Lietuvos ir Baltarusijos filosofinę tradiciją, poveikis savo krašto tautinės kultūros plėtrai ir yra aptariamas šiame straipsnyje. Visų pirma, analizuojant nacionalinės kultūros vystymąsi, kreipiamas dėmesys į Lietuvos ir Baltarusijos filosofinių diskursų interferenciją bei nacionalinių filosofijos istorijų genealoginę tradiciją. Daroma išvada, kad mūsų regiono intelektinė dinamika demonstruoja ir mokslininius, ir ideologinius veiksnius.
Pagrindiniai žodžiai: Lietuvos filosofija, Baltarusijos filosofija, tautinės kultūros paveldas, Plečkaitis, Maikhrovich.

R. Plečkaitis and Belarusian Tradition of Studies in the National History of Philosophy
Valery Yevarouski

 

Summary
The article analyses the role of two historians of philosophy – Romanas Plečkaitis and Alfred Maikhrovich – in the philosophical traditions of Lithuania and Belarus. The history of national philosophy as a field of knowledge was one of the legal forms of mimicry of the national resistance in Soviet times. In post-Soviet period, national philosophy became one of the important pillars of the national revival. From this point of view the impact of Plečkaitis and Maikhrovich as the founders of the Lithuanian and Belarusian philosophical traditions on the development of national culture of their countries is considered through the interference of the Belarusian and Lithuanian philosophical discourses or the genealogical tradition of the national history of philosophy. It means that the dynamic of the intellectual culture of our region must simultaneously have both the scientific and ideological factors.
Keywords: Lithuanian philosophy, Belarusian philosophy, national cultural heritage, Plečkaitis, Maikhrovich.

8px;"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.