T. 92 (2017): Problemos

T. 92 (2017)

Problemos
Publikuota 2017-10-27

Politikos filosofija

Dmytro Shevchuk
TRIMATIS POLITINIO PASAULIO MODELIS: FILOSOFINĖ INTERPRETACIJA
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
7-22
PDF
Alvydas Jokubaitis | Linas Jokubaitis
ISTORIZMO KRITIKA BE MORALĖS
Santraukos peržiūros 365 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 395
23-33
PDF

Moralės filosofija

Martin Raba
GĖDA KAIP STOKOS PATYRIMAS: NAUJAS FENOMENOLOGINIS POŽIŪRIS
Santraukos peržiūros 393 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
34-49
PDF
Milda Baltrimienė
SUBJEKTINIŲ TEISIŲ PRIGIMTIES PROBLEMA ŠIUOLAIKINĖSE TEISINIO POZITYVIZMO TEORIJOSE
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 632
50-62
PDF
Vanja Borš
GLOBALI IR NUOLATINĖ TAIKA: ILIUZIJA AR REALYBĖ?
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 281
63-76
PDF

Sąmonės filosofija

Valery Yevarouski
AR DESCARTES KLYDO? KELETAS NAUJŲ COGITO ARCHITEKTŪROS ASPEKTŲ
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
77-89
PDF
Tomas Saulius
DESCARTES ’O AR RYLE ’O MITAS ?
Santraukos peržiūros 338 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
90-101
PDF

Pažinimo filosofija

Seungbae Park
MINIMALIOJO REALIZMO KRITIKA
Santraukos peržiūros 398 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 356
102-114
PDF
Arūnas Mickevičius
NIETZSCHE VERSUS GADAMERIS: „PRASMĖ“ KAIP DOGMATIZMO IR RELIATYVIZMO PROBLEMA
Santraukos peržiūros 384 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 357
115-128
PDF
Audrius Beinorius
JOGINĖS PERCEPCIJOS (YOGIPRATYAKṢ A) KONTROVERSIJA INDIŠKOS EPISTEMOLOGIJOS KONTEKSTE
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 293
129-142
PDF

Meno filosofija

Nerijus Milerius
NUOBODULYS IR PRIEVARTA: ANTONIONI „FOTOPADIDINIMO“ ATVEJIS
Santraukos peržiūros 462 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 374
143-157
PDF

Filosofijos istorijos tyrinėjimai

Gintarė Kurlavičiūtė
AUGUSTINO „DE DIALECTICA“ IR ANKSTYVIEJI STOIKAI: KALBINIŲ REIKŠMIŲ SKYRYBOS
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 399
158-168
PDF
Tadas Čapanauskas
DVEJOPA MACHINACIJOS SAMPRATA HEIDEGGERIO TECHNIKOS FILOSOFIJOJE
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 457
169-179
PDF

Vertimai

G. W. F. Hegel | F. W. J. Schelling
APIE FILOSOFINĖS KRITIKOS ESMĘ IR JOS SANTYKĮ SU ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS SITUACIJA
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 361
180-188
PDF

Kronika

Algirdas Fediajevas
GRAIKIŠKOSIOS GAMINIMO SAMPRATOS APMĄSTYMAS HEIDEGGERIO TECHNIKOS FILOSOFIJOJE
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
189-191
PDF
Marius Markuckas
BAUMANAS IR ADIAFORIZACIJOS PROBLEMA: DRĄSŪS ŽINGSNIAI MAŽAI PAŽINTOJE ŽEMĖJE
Santraukos peržiūros 245 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307
192-195
PDF
Živilė Pabijutaitė
ALTERNATYVUS POŽIŪRIS Į SEMANTINĮ NATŪRALIZMĄ
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
196-198
PDF

Akademiniai maršrutai

199-208
PDF