T. 92 (2017): Problemos

T. 92 (2017)

Problemos
Publikuota 2017-10-27

Politikos filosofija

Dmytro Shevchuk
TRIMATIS POLITINIO PASAULIO MODELIS: FILOSOFINĖ INTERPRETACIJA
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 301
7-22
PDF
Alvydas Jokubaitis | Linas Jokubaitis
ISTORIZMO KRITIKA BE MORALĖS
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 357
23-33
PDF

Moralės filosofija

Martin Raba
GĖDA KAIP STOKOS PATYRIMAS: NAUJAS FENOMENOLOGINIS POŽIŪRIS
Santraukos peržiūros 354 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
34-49
PDF
Milda Baltrimienė
SUBJEKTINIŲ TEISIŲ PRIGIMTIES PROBLEMA ŠIUOLAIKINĖSE TEISINIO POZITYVIZMO TEORIJOSE
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 538
50-62
PDF
Vanja Borš
GLOBALI IR NUOLATINĖ TAIKA: ILIUZIJA AR REALYBĖ?
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 245
63-76
PDF

Sąmonės filosofija

Valery Yevarouski
AR DESCARTES KLYDO? KELETAS NAUJŲ COGITO ARCHITEKTŪROS ASPEKTŲ
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 252
77-89
PDF
Tomas Saulius
DESCARTES ’O AR RYLE ’O MITAS ?
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
90-101
PDF

Pažinimo filosofija

Seungbae Park
MINIMALIOJO REALIZMO KRITIKA
Santraukos peržiūros 349 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
102-114
PDF
Arūnas Mickevičius
NIETZSCHE VERSUS GADAMERIS: „PRASMĖ“ KAIP DOGMATIZMO IR RELIATYVIZMO PROBLEMA
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 323
115-128
PDF
Audrius Beinorius
JOGINĖS PERCEPCIJOS (YOGIPRATYAKṢ A) KONTROVERSIJA INDIŠKOS EPISTEMOLOGIJOS KONTEKSTE
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263
129-142
PDF

Meno filosofija

Nerijus Milerius
NUOBODULYS IR PRIEVARTA: ANTONIONI „FOTOPADIDINIMO“ ATVEJIS
Santraukos peržiūros 416 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
143-157
PDF

Filosofijos istorijos tyrinėjimai

Gintarė Kurlavičiūtė
AUGUSTINO „DE DIALECTICA“ IR ANKSTYVIEJI STOIKAI: KALBINIŲ REIKŠMIŲ SKYRYBOS
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 354
158-168
PDF
Tadas Čapanauskas
DVEJOPA MACHINACIJOS SAMPRATA HEIDEGGERIO TECHNIKOS FILOSOFIJOJE
Santraukos peržiūros 373 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 415
169-179
PDF

Vertimai

G. W. F. Hegel | F. W. J. Schelling
APIE FILOSOFINĖS KRITIKOS ESMĘ IR JOS SANTYKĮ SU ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS SITUACIJA
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
180-188
PDF

Kronika

Algirdas Fediajevas
GRAIKIŠKOSIOS GAMINIMO SAMPRATOS APMĄSTYMAS HEIDEGGERIO TECHNIKOS FILOSOFIJOJE
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263
189-191
PDF
Marius Markuckas
BAUMANAS IR ADIAFORIZACIJOS PROBLEMA: DRĄSŪS ŽINGSNIAI MAŽAI PAŽINTOJE ŽEMĖJE
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 281
192-195
PDF
Živilė Pabijutaitė
ALTERNATYVUS POŽIŪRIS Į SEMANTINĮ NATŪRALIZMĄ
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
196-198
PDF

Akademiniai maršrutai

199-208
PDF