SUGRĮŽIMAS PRIE HOULDENO: FILOSOFINĖ PERSONAŽOPRIGIMTIES STUDIJA
Filosofija ir menas
Saulenė Pučiliauskaitė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1893
PDF

Kaip cituoti

Pučiliauskaitė S. (2010). SUGRĮŽIMAS PRIE HOULDENO: FILOSOFINĖ PERSONAŽOPRIGIMTIES STUDIJA. Problemos, 77, 152-162. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1893

Santrauka

Šis straipsnis yra mūsų pastanga kiek įmanoma savarankiškiau ištirti keletą su literatūra susijusių filosofinių problemų. Pirma, tai rašytojo ir personažo santykio problema; antra, literatūrinio personažo tikroviškumo klausimas; ir trečia, literatūros ir tikrovės santykio klausimas. Aptariame ir galimą postmodernistinę šios problemos interpretaciją, peržvelgdami simuliakro sąvoką ir palikdami ją nuošalyje. Nors viso šių problemų lauko mūsų tyrimas ir neišsemia, vis dėlto kaip pastanga nubrėžti jų kontūrus jis yra pritaikomas ir spręsti vidinius žmogaus ir literatūros santykio klausimus.
Pagrindiniai žodžiai: rašytojas, personažas, asmuo, schema, simuliakras, tikrovė.

Return to Holden: Philosophical Study of the Nature of Fictional Character
Saulenė Pučiliauskaitė

 

Summary
This article is our attempt to investigate, as independently as possible, some philosophical problems concerning literature. First, it is the relationship between the writer and the literary character; second, it is the reality of a literary character, and third – it is the relationship between literature and reality. During our discussion, we come across its possible interpretation in the postmodern context, namely the concept of simulacrum, and leave it behind. And even though our investigation does no exhaust all the field of study, as an attempt to draw its shape it can be applied to solve some internal questions concerning man’s relation to literature.
Keywords: writer, literary character, person, scheme, reality, simulacrum.

>

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.