MOKYMASIS KAIP STRATEGINIS PROCESAS – HINTIKKOS MODELIO PLĖTOTĖ
Pažinimo filosofija
Arto Mutanen
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1902
PDF

Kaip cituoti

Mutanen A. (2010). MOKYMASIS KAIP STRATEGINIS PROCESAS – HINTIKKOS MODELIO PLĖTOTĖ. Problemos, 77, 49-59. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1902

Santrauka

Šiame straipsnyje mokymasis aiškinamas kaip strateginis procesas. Remiamasi Jaakko Hintikkos mokymosi interogatyviu modeliu, pagal kurį protavimas interpretuojamas kaip strateginis paieškos procesas. Pagal šį modelį visi relevantiški veiksniai atlieka metodologiškai pagrįstą vaidmenį. Mokymosi procesas vyksta laike ir erdvėje: mokymasis yra aktyvi naujo žinojimo paieška. Siekiant geriau suprasti šiuos procesus, reikia juos schemizuoti. Mokymasis kaip aktyvi paieška yra su tikrovės objektais susijęs veikimas. Veikiantysis savąja veikla keičia realybę. Eksperimentavimas turi būti suprantamas kaip metodinis veikimas. Tai leidžia suprasti mokymąsi kaip strateginį procesą: mokinio, kaip ir mokytojo, veiksmai turi būti pagrįsti strategiškai ir metodologiškai.
Pagrindiniai žodžiai: Hintikka, strategija, sistemos pokytis, aukštos kokybės mokymasis, stebėjimas, eksperimentavimas.

Learning as a Strategic Process: Development of Hintikka’s Model
Arto Mutanen

Summary
In this article learning process is studied as a strategic process. In this we have as a background information Jaakko Hintikka’s interrogative model of learning which understand all reasoning as a strategic searching process in which all the relevant factors have methodologically motivated roles. A learning process takes place in space and time: learning is an active search for new knowledge. To get a better understanding the whole framework has to be schematized. Learning as an active search is object related acting in reality. While acting an actor brings about some changes in reality. Experimentation has to be understood as methodical acting. This is a key to understand learning process as a strategic process: actions of learner and teacher have to be motivated strategically or methodologically.
Keywords: Hintikka, strategy, system transformation, high quality learning, high quality teaching, observation, and experimentation.

"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai