Apie praktinį problemų sprendimą
Praktinė filosofija
Arto Mutanen
Publikuota 2016-04-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9889
PDF

Reikšminiai žodžiai

pažinimas
praktinis svarstymas
praktinis silogizmas
atsakomybė

Kaip cituoti

Mutanen A. (2016). Apie praktinį problemų sprendimą. Problemos, 89, 85-94. https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9889

Santrauka

Žinojimas pagal apibrėžimą yra patikimas ir todėl gali būti pritaikytas gausybei įvairių problemų. Tačiau spręsdami praktines problemas pasikliaujame ne tik teisingu žinojimu, bet ir informacija, kuri nustato praktinio priimtinumo ribas. Mes ieškome ne teisingo, bet optimalaus sprendimo. Optimalus sprendimas pasiekiamas optimizuojant keletą praktinių parametrų. Optimizavimo procesas remiasi teorija ir praktika. Kitaip sakant, praktinis problemų sprendimas yra žmogiškasis svarstymas, susiejantis teorines ir praktines žinias. Todėl filosofinis praktinio problemų sprendimo pagrindimas jungia teorinę ir praktinę filosofiją. Svarbiausia vieta praktiškai sprendžiant problemas tenka ar turėtų tekti etiniam svarstymui. Pažangaus mokslinio pažinimo, reikalingo praktiniam dabartinių problemų sprendimui, sudėtingumas skiria žmones, kurie žino, nuo tų, kurie veikia. Situacija rodo, jog mums reikalingi gilesni pedagoginiai įsitikinimai: mums reikia ekologinio ugdymo.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.