Dievo refleksija M. Heideggerio filosofijos sąvokomis XX amžiaus protestantų teologijoje
Religijos ir kultūros filosofija
Mindaugas Briedis
Publikuota 2007-01-01
PDF

Reikšminiai žodžiai

filosofinė teologija, protestantizmas, Heideggeris, Būtis, Dasein

Kaip cituoti

Briedis M. (2007). Dievo refleksija M. Heideggerio filosofijos sąvokomis XX amžiaus protestantų teologijoje. Problemos, 72, 75-86.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje analizuojami pagrindiniai XX amžiaus pirmos pusės protestantiškos filosofinės teologijos modeliai, neatsiejami nuo Heideggerio Dasein hermeneutikos projekto, kurio ontologinės implikacijos sudarė prielaidas naujo tipo filosofinei teologijai susiformuoti. Pateikiamos pagrindinių protestantų teologų idėjos, išsamiai ir atsargiai nagrinėjamos Heideggerio „teologizavimo“ galimybės, atsižvelgiant į didžiulę šio mąstytojo įtaką teologiniam diskursui. „Protestantiško principo“ atsiejimas nuo istorinių protestantizmo aplinkybių leidžia kalbėti apie tokių dekonstruotojų kaip Nietzsche ir Heideggeris filosofiją protestantų dokumentuojamu laikotarpiu. Paties Heideggerio įtraukimas į teologinį diskursą duoda prieštaringų rezultatų: perėmus „būties kalbą“ teologija natūraliai prisišlieja prie hermeneutinės filosofijos, kita vertus, postmodernių teologų (Barthas, Marion) nusigręžimas nuo Heideggerio ontologijos pagrindžiamas tuo, kad Dasein hermeneutikos atidengti sąlygotumai determinuoja pačią tikėjimo žinią. Neišvengiamai iškyla filosofijos savivokos, teologijos kaip kritinės disciplinos galimybės klausimai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.