Negatyvi nuotaika kaip vienintelis ontologinio patyrimo lokusas
Straipsniai
Leo Luks
Estonian University of Life Sciences
Publikuota 2020-10-23
https://doi.org/10.15388/Problemos.98.7
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

fenomenologija
Stimmung
ontologinis skirtumas
nesėkmė

Kaip cituoti

Luks L. (2020). Negatyvi nuotaika kaip vienintelis ontologinio patyrimo lokusas. Problemos, 98, 83-93. https://doi.org/10.15388/Problemos.98.7

Santrauka

Straipsnyje pasitelkiama heidegeriška prieiga siekiant sužinoti, ar ontologinis patyrimas yra galimas; t. y. ar egzistuoja galimybė patirti ontologinį skirtumą kaip kažką visiškai skirtingo nuo esinių. Heideggeris artikuliavo šią problemą kaip buvimo klausimą. Tai yra paradoksalus klausimas, į kurį iš pirmo žvilgsnio negalima rasti fenomenologinio (huserliško) atsakymo: jei bet koks sąmoningas patyrimas numato intencionalaus objekto sukūrimą patyrimo metu, vadinasi, bet kokiame patyrime turi būti kažkas. Šiame straipsnyje siekiama apginti nuomonę, kad ontologinis patyrimas yra įmanomas ir yra esminė žmogiškosios būties dalis. Ši nuomonė remiasi heidegeriška idėja apie afektyvųjį viso mąstymo pagrindą ir nuotaikos įtaką bet kuriam patyrimui. Straipsnyje teigiama, kad (1) bet koks mąstymas yra derinamas prie nuotaikos, (2) ontologinis patyrimas (t. y. akimirka, kai patiriama kažkas visiškai skirtingo nuo esinių) įvyksta esant tam tikrai nuotaikai, (3) ontologinis patyrimas galimas tik per nesėkmę, prasmės įgyvendinimo sutrikimą ir kad (4) ontologinis patyrimas galimas veikiau mene nei moksle (ar griežtame filosofiniame mąstyme).

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.