Filosofija kaip pašaukimas ir asmeninis įsipareigojimas: jaunasis Heideggeris ir filosofijos klausimas
Straipsniai
Juan José Garrido Periñán
University of Seville, Spain
https://orcid.org/0000-0002-7586-7579
Publikuota 2021-04-21
https://doi.org/10.15388/Problemos.99.12
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

filosofija
autentiškumas
asmeninė transformacija
egzistencija

Kaip cituoti

Garrido Periñán J. J. (2021). Filosofija kaip pašaukimas ir asmeninis įsipareigojimas: jaunasis Heideggeris ir filosofijos klausimas. Problemos, 99, 161-173. https://doi.org/10.15388/Problemos.99.12

Santrauka

Apibrėžti, kas yra filosofija jaunajam Heideggeriui, – sudėtingas uždavinys. Šią problemą sunkina ir tai, kad būdama įšaknyta faktiniame gyvenime ji tampa neišvengiamai daugiareikšmė ir iš esmės neišsprendžiama galutinai. Straipsnyje bandoma parodyti, kad, remdamasis egzistencinio rūpesčio prieiga ir kritikuodamas teorinį požiūrį bei pasaulėžiūrą, Heideggeris filosofavimą suvokia kaip įsipareigojimą asmeninei transformacijai, išgyvenamai kaip prigimtinė asmens pareiga. Šiame straipsnyje detaliai ir kritiškai išanalizavęs tokią sampratą aš siūlysiu suprasti filosofiją kaip postūmį kiekvieno egzistuojančiojo savęs, savo buvimo supratimo link.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.