T. 99 (2021): Problemos

T. 99 (2021)

Problemos
Publikuota 2021-04-22

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
1-7
PDF

Straipsniai

Povilas Aleksandravičius
Kuriančioji emocija ir demokratijos suvokimas H. Bergsono filosofijoje
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36 | Straipsnio (HTML) peržiūros 2
Jokūbas Andrijauskas
Resentimentas egalitariniuose judėjimuose: Slavojaus Žižeko atsakas Peteriui Sloterdijkui
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Dovydas Caturianas
Patirties problema E. Voegelino filosofijoje
Santraukos peržiūros 44 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Erika Lujza Nagy
Mirties fenomenas ir nemirtingumo galimybė
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29 | Straipsnio (HTML) peržiūros 5
Kristupas Sabolius
Anapus funkcijos: vaizduotė kaip semideterminacija
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15
Tufan Kıymaz
Apie paradigminę fiziškumo sampratą
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Pranciškus Gricius
Tarppasaulinės tapatybės problema: esencialistinės perspektyvos pranašumai
Santraukos peržiūros 204 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
87–100
PDF HTML
Alexander Pechenkin
Mandelštamo ir Plancko polemika bei jos recepcija sovietinėje mokslo literatūroje: ideologinės metamorfozės
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19 | Straipsnio (HTML) peržiūros 5
101–117
PDF HTML
Sandra Kairė
Maxo van Maneno praktikos fenomenologijos santykis su edukologija ir filosofija
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Ashoka Kumar Tarai
Antimetafizinis Tractatus Logico-Philosophicus perskaitymas
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Justinas Grigas
Ambivalencija S. Kierkegaard’o nerimo (Angest) sampratoje
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Juan José Garrido Periñán
Filosofija kaip pašaukimas ir asmeninis įsipareigojimas: jaunasis Heideggeris ir filosofijos klausimas
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6

Kita

Živilė Pabijutaitė
Jonas Buridanas. Dialektikos sąvadas (ištrauka)
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Mūsų recenzentai 2020
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40
196
PDF

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 7 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
199-202
PDF