Valstybė nepanaši į avilį: Platono Valstybininko savarankiškumas
Filosofijos istorijos tyrimai
Vilius Bartninkas
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.3949
PDF

Reikšminiai žodžiai

Platonas
Valstybininkas
valstybininkystė
konfliktas
politinis žinojimas

Kaip cituoti

Bartninkas V. (2014). Valstybė nepanaši į avilį: Platono Valstybininko savarankiškumas. Problemos, 86, 127-138. https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.3949

Santrauka

Šiame darbe Platono dialogas Valstybininkas analizuojamas filosofinio vientisumo ir savarankiškumo prieiga. Tokia prieiga yra aktuali atsižvelgiant į tradicinių Platono interpretavimo būdų, evoliucinio ir unitarinio metodų, keliamą problemą. Abu metodai Valstybininką interpretuoja didžiųjų Platono politinių dialogų, Valstybės ir Įstatymų, fone, taip trukdydami atskleisti vidinį dialogo teorinį nuoseklumą. Todėl straipsnyje renkamasi tirti pagrindines dialogo politines temas – konfliktą, valstybininkystę bei politinį žinojimą – ir šių temų ryšius. Aptariant politiškumo atsiradimą, jo svarbą konceptualizuojant politinę veiklą ir nurodant struktūrinius valstybininkystės elementus, straipsnyje teigiama, kad dialoge glūdi nuosekli ir vidujai baigta politinė teorija.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.