Filosofas ir gyvūnas: Nietzsche, Heideggeris, Derrida
Moralės filosofija
Mintautas Gutauskas
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.3954
PDF

Reikšminiai žodžiai

gyvūnas
antropologinis skirtumas
Nietzsche
Heidegger
Derrida

Kaip cituoti

Gutauskas M. (2014). Filosofas ir gyvūnas: Nietzsche, Heideggeris, Derrida. Problemos, 86, 68-82. https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.3954

Santrauka

Straipsnyje keliamas klausimas, kokį vaidmenį filosofų diskursuose atlieka gyvūnas. Pastebima, kad paprastai filosofai neturi nei kompetencijos, nei intencijų tirti gyvūnus zoologijos lygmeniu. Tačiau gyvūnas atlieka svarbią funkciją apibrėžiant žmogų ir sprendžiant tikrovės bei pasaulio problemas. Pasirinkti filosofai parodo vis kitą aspektą. Nietzsche’s gyvulys nurodo į žmogaus akimirkos, laiko ir istoriškumo savitumą. Heideggeriui gyvūnas nurodo į kalbos ir logos fundamentalumą pasaulio konstitucijoje. Derrida katės žvilgsnis kvestionuoja kultūroje nusistovėjusį antropologinį skirtumą, bet vėl sugrąžina jį klausimo forma. Galiausiai teigiama, kad šių filosofų diskursuose gyvūnas svarbus ne tuo, kad apibrėžia žmogų kaip turintį kažką daugiau ir kokybiškai skirtinga – protas, mąstymas, kalba, gėda ir t. t. Gyvūnas pasirodo kaip išcentruojantis kitas, kurio akivaizdoje žmogus aptinka save kaip esantį logos terpėje, o taip gali geriau suvokti, kas yra jo pasaulis ir jis pats.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.