ŽMONIJOS TIKSLAI IR ŽMONIJOS TEISĖS J. H. ABICHTO VEIKALE APIE PRIGIMTINĘ TEISĘ
I. Kanto mirties 200-osioms metinėms
Heiner F. Klemme
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2005..4065
PDF

Kaip cituoti

Klemme H. F. (2005). ŽMONIJOS TIKSLAI IR ŽMONIJOS TEISĖS J. H. ABICHTO VEIKALE APIE PRIGIMTINĘ TEISĘ. Problemos, 68, 159-166. https://doi.org/10.15388/Problemos.2005.4065

Santrauka

Straipsnyje aptariamos vokiečių filosofo J. H. Abichto (1762–1816), Kanto sekëjo, dirbusio Vilniaus universitete, pagrindinio veikalo „Neues System eines aus der Menschheit entwickelten Naturrechts“ idėjos.
Reikšminiai žodžiai: J. H. Abichtas, Kantas, Chr. Wolffas, asmuo, teisė.

THE GOALS AND RIGHTS OF HUMANKIND IN THE WORK OF J. H. ABICHT ON NATURE LAW
Heiner F. Klemme

Summary 

The article discusses the ideas of German philosopher J. H. Abicht (1762–1816), who was Kant’s follower and worked at Vilnius university, as exposed in his main work „Neues System eines aus der Menschheit entwickelten Naturrechts“.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.