T. 68 (2005): Problemos

T. 68 (2005)

Problemos
Publikuota 2005-01-01

Kultūros filosofija

Krescencijus A. Stoškus
M. FOUCAULT „FILOSOFINIS JUOKAS“ IR BEVILTIŠKAS NENORAS BŪTI ŽMOGUMI
Santraukos peržiūros 187
9-31
PDF
Tomas Kačerauskas
KULTŪROS FILOSOFIJA IR EGZISTENCINĖ FENOMENOLOGIJA
Santraukos peržiūros 307
32-40
PDF
Valdas Pruskus
KULTŪRINIŲ IR EKONOMINIŲ VERTYBIŲ KŪRIMO YPATUMAI
Santraukos peržiūros 263
41-50
PDF

Kalbos ir pažinimo filosofija

Nijolė Aukštuolytė
DAIKTŲ IR VARDŲ SANTYKIO FILOSOFINĖ REFLEKSIJA ANTIKOJE
Santraukos peržiūros 185
51-62
PDF
Skirmantas Jankauskas
„FAIDONAS“: SIELOS NEMIRTINGUMO ĮRODYMŲ STRUKTŪRA IR PRASMĖ
Santraukos peržiūros 462
63-81
PDF
Mindaugas Japertas
FREGE’S ĮNAŠAS Į REIKŠMĖS SAMPRATĄ
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 323
82-91
PDF
Jonas Čiurlionis
P. LYNDSAS: JUDĖJIMO NEAPIBRĖŽTUMO PROBLEMA
Santraukos peržiūros 198
101-108
PDF

Taikomoji etika

Artūras Kaklauskas | Valdas Pruskus
INTERNETINĖ PARAMA PRIIMANT DAUGIAKRITERIUS ETINIUS SPRENDIMUS
Santraukos peržiūros 236
109-127
PDF
Jūratė Mackevičiūtė | Skaidrė Žičkienė
GAMTINIŲ BŪTYBIŲ MORALINIŲ TEISIŲ NEANTROPOCENTRINIAI ETINIAI ARGUMENTAI
Santraukos peržiūros 215
128-134
PDF
Česlovas Kalenda
EKOLOGINĖ ETIKA: KILMĖ, PRINCIPAI, TAIKYMAS
Santraukos peržiūros 1497
135-147
PDF

I. Kanto mirties 200-osioms metinėms

Romanas Plečkaitis
ĮŽYMUSIS MINTIES SFEROS PRATURTINIMAS
Santraukos peržiūros 220
148-154
PDF
Arvydas Šliogeris
KANTIŠKOJI PATYRIMO SAMPRATA
Santraukos peržiūros 267
155-158
PDF

Knygos

Jovilė Kotryna Barevičiūtė
FILOSOFAS IR TIKROVËS ILGESYS
Santraukos peržiūros 195
167-175
PDF
Laimutė Jakavonytė
LIETUVOS FILOSOFŲ DARBAI RUSŲ KALBA
Santraukos peržiūros 166
176-181
PDF
Arūnas Mickevičius
E. NEKRAŠO FILOSOFIJOS ĮVADAS: FILOSOFIJA KAIP BEGALINIS POKALBIS
Santraukos peržiūros 241
182-183
PDF

Disertacijos

Audronė Rimkutė
ŽVILGSNIS Į POLITINĘ FILOSOFIJĄ IŠ VILNIAUS
Santraukos peržiūros 202
184-188
PDF