T. 68 (2005): Problemos

T. 68 (2005)

Problemos
Publikuota 2005-01-01

Kultūros filosofija

Krescencijus A. Stoškus
M. FOUCAULT „FILOSOFINIS JUOKAS“ IR BEVILTIŠKAS NENORAS BŪTI ŽMOGUMI
Santraukos peržiūros 261
9-31
PDF
Tomas Kačerauskas
KULTŪROS FILOSOFIJA IR EGZISTENCINĖ FENOMENOLOGIJA
Santraukos peržiūros 438
32-40
PDF
Valdas Pruskus
KULTŪRINIŲ IR EKONOMINIŲ VERTYBIŲ KŪRIMO YPATUMAI
Santraukos peržiūros 383
41-50
PDF

Kalbos ir pažinimo filosofija

Nijolė Aukštuolytė
DAIKTŲ IR VARDŲ SANTYKIO FILOSOFINĖ REFLEKSIJA ANTIKOJE
Santraukos peržiūros 275
51-62
PDF
Skirmantas Jankauskas
„FAIDONAS“: SIELOS NEMIRTINGUMO ĮRODYMŲ STRUKTŪRA IR PRASMĖ
Santraukos peržiūros 652
63-81
PDF
Mindaugas Japertas
FREGE’S ĮNAŠAS Į REIKŠMĖS SAMPRATĄ
Santraukos peržiūros 377 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 432
82-91
PDF
Jonas Čiurlionis
P. LYNDSAS: JUDĖJIMO NEAPIBRĖŽTUMO PROBLEMA
Santraukos peržiūros 256
101-108
PDF

Taikomoji etika

Artūras Kaklauskas | Valdas Pruskus
INTERNETINĖ PARAMA PRIIMANT DAUGIAKRITERIUS ETINIUS SPRENDIMUS
Santraukos peržiūros 350
109-127
PDF
Jūratė Mackevičiūtė | Skaidrė Žičkienė
GAMTINIŲ BŪTYBIŲ MORALINIŲ TEISIŲ NEANTROPOCENTRINIAI ETINIAI ARGUMENTAI
Santraukos peržiūros 319
128-134
PDF
Česlovas Kalenda
EKOLOGINĖ ETIKA: KILMĖ, PRINCIPAI, TAIKYMAS
Santraukos peržiūros 2195
135-147
PDF

I. Kanto mirties 200-osioms metinėms

Romanas Plečkaitis
ĮŽYMUSIS MINTIES SFEROS PRATURTINIMAS
Santraukos peržiūros 337
148-154
PDF
Arvydas Šliogeris
KANTIŠKOJI PATYRIMO SAMPRATA
Santraukos peržiūros 387
155-158
PDF

Knygos

Jovilė Kotryna Barevičiūtė
FILOSOFAS IR TIKROVËS ILGESYS
Santraukos peržiūros 248
167-175
PDF
Laimutė Jakavonytė
LIETUVOS FILOSOFŲ DARBAI RUSŲ KALBA
Santraukos peržiūros 218
176-181
PDF
Arūnas Mickevičius
E. NEKRAŠO FILOSOFIJOS ĮVADAS: FILOSOFIJA KAIP BEGALINIS POKALBIS
Santraukos peržiūros 351
182-183
PDF

Disertacijos

Audronė Rimkutė
ŽVILGSNIS Į POLITINĘ FILOSOFIJĄ IŠ VILNIAUS
Santraukos peržiūros 250
184-188
PDF