Moralinės legitimacijos reikšmė kritinės teorijos požiūriu
Praktinė filosofija
Gintautas Mažeikis
Vadim Perov
Sankt-Peterburgo valstybinio universiteto Filosofijos instituto Etikos katedra
Publikuota 2016-04-22
https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.87.5278
PDF

Reikšminiai žodžiai

moralinė legitimacija
pakankama legitimacija
komunikacinis veiksmas
derybos
poelgis
pasaulio įvykis
daugialypumai
Weberis
Arendt
Habermasas

Kaip cituoti

Mažeikis G., & Perov V. (2016). Moralinės legitimacijos reikšmė kritinės teorijos požiūriu. Problemos, 87(87), 44-59. https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.87.5278

Santrauka

Straipsnis nagrinėja moralinės legitimacijos teorijų sąveiką su komunikacinio veiksmo, poelgio ir derybų koncepcijomis, atsižvelgiant į klasikinių racionalumo idealų kritiką ir Habermaso silpnąją transcendentalinės pragmatikos nuostatą. Straipsnio tikslas yra parodyti moralinės legitimacijos, jos procedūrų epistemologinės apklausos svarbą šiuolaikinei įvairovės visuomenei. Legitimacijos tema nagrinėjama atsižvelgiant į Weberio, Arendt ir Habermaso samprotavimus. Straipsnis papildo moralinio komunikacinio veiksmo ir normatyvumo teorijas moralinio laikiškumo, pasaulio įvykio ir poelgio sampratomis ir teigia: kritinės teorijos požiūriu moralinė legitimacija remiasi galimai universaliomis komunikacinio veiksmo, derybų ir pakankamumo idėjomis, kurios priklauso nuo politinio daugialypumų proceso. Straipsnyje pateikiami argumentai, susiję komunikacine kritika: autoriteto ir statuso, institucinės subordinacijos, klasikinių racionalumo idealų, etinio reliatyvizmo, bei kalbama apie pasitikėjimo kaupimą, vertybių derinimą ir konkurenciją. Straipsnio argumentai dėstomi atsižvelgiant į daugialypumų vienovės dinamiką, į pasaulio civilizacinės ir kultūrinės įvairovės plėtrą ir augančią asmens ir grupių dinamikos reikšmę. Nuosekliai atsisakoma pamatiškumo idėjos ją pakeičiant pakankamos legitimacijos, atviros politikos ir derybų statuso sampratomis bei jas aiškinant.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.