Demokratija ir socializmas
-
Adolfas Gasiūnas
Publikuota 1974-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.14.5555
PDF

Reikšminiai žodžiai

Socializmas
demokratija
marksizmas
susvetimėjimas
nuosavybė

Kaip cituoti

Gasiūnas A. (1974). Demokratija ir socializmas. Problemos, 14, 33-41. https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.14.5555

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas demokratijos principo istorinis sąlygotumas bei šio principo socialinis turinys. Teigiama, kad demokratijos principas buržuazinėse teorijose yra grynai formalus. Keldamas žmogiškosios emancipacijos idėją ir laikydamas demokratiją priemone susvetimėjusiems santykiams likviduoti, marksizmas demokratijos principui suteikia naują turinį, jį siedamas su klasių egzistavimo ekonominių pagrindų panaikinimu. Nagrinėjamas demokratijos ir privatinės nuosavybės panaikinimo santykis: dėl gamybos priemonių privatinės nuosavybės buržuazinė demokratija visada yra tik demokratija gamybos priemonių savininkų klasei. Daromos išvados, kad nuosekliai mokslinis demokratijos aiškinimas reikalauja griežtai atsiriboti nuo formalaus abstrakčiai vertybinio požiūrio, kuris būdingas buržuazinėms demokratijos teorijoms. Socialistinės demokratijos turinį nusako socialistiniai ekonominiai santykiai. Marksizmo požiūriu, demokratija yra procesas, konkreti socialistinės demokratijos forma yra istoriškai sąlygotas dalykas: ji vystosi ir yra priklausoma nuo anksčiau buvusios valdymo formos.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.