Visaliaudinė socialistinė valstybė kaip metodologinė problema
-
Adolfas Gasiūnas
Publikuota 1981-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1981.26.6286
PDF

Reikšminiai žodžiai

Visaliaudinė valstybė
socializmas
marksizmas
proletariato diktatūra
visuomenė

Kaip cituoti

Gasiūnas A. (1981). Visaliaudinė socialistinė valstybė kaip metodologinė problema. Problemos, 26, 5-11. https://doi.org/10.15388/Problemos.1981.26.6286

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas visaliaudinės socialistinės valstybės problemos metodologinis pagrindimas, šios valstybės vaidmuo visuomenėje, jos problemų aktualumas teoriniu-praktiniu bei ideologiniu požiūriu. Materialistinė visuomenės istorijos samprata konstatuoja, kad tikslingas žmonių veiklos tendencijas lemia materialiniai žmonių interesai, kuriuos savo ruožtu sąlygoja objektyvaus pobūdžio visuomeninės gamybos raida. Proletariato diktatūros sąvoka atspindi klasinį valstybės turinį, sąlygotą socialistinės visuomenės ekonominės struktūros. Proletariato diktatūros valstybės virtimas visaliaudine gali būti paaiškintas tik atsižvelgus į tos struktūros raidą. Visaliaudinės socialistinės valstybės objektyvių prielaidų susiformavimas rodo, kad panaikinta klasinė antagonistinė visuomenės struktūra, kad susidarė tokios sąlygos, kai ekonominiai santykiai, kaip visuomenės interesas, objektyviai išreiškia realų visos darbo žmonių visuomenės materialinių gyvenimo sąlygų bei tikslų bendrumą. Aiškinant proletariato diktatūros valstybės virtimą visaliaudine, dažniausiai pasitaiko metodologinis nenuoseklumas, susijęs su tuo, kad proletariato diktatūra painiojama su formaliais valstybės institutais.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.