Logika, kalba, filosofija
-
Algirdas Degutis
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.17.5618
PDF

Reikšminiai žodžiai

Logika
kalbos analizė
metodologija
galimi pasauliai
semantika

Santrauka

1976 m. gegužės mėnesį Vilniaus universitete vyko simpoziumas „Loginės ir metodologinės kalbos analizės problemos“. Jame dalyvavo mokslininkai iš šalies ir kai kurių užsienio aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų. Perskaityti pranešimai apie loginių tyrinėjimų istoriją Lietuvoje, mokslo kalbos ir natūraliųjų kalbų santykį, ontologines prielaidas logikoje, galimų pasaulio semantikos problemas, modalinių sąvokų vaidmenį loginėje kalbos analizėje, konceptualinę sistemą ir natūraliosios kalbos semantiką, dialektinio mąstymo loginę analizę, kalbinės komunikacijos ir kalbinio mąstymo ribas, nagrinėti reikšmės, metaforos klausimai, matematinių modelių taikymas pasakų analizei ir kita.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.