Analitinė filosofija estetikoje
-
Algirdas Degutis
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1981.26.6298
PDF

Reikšminiai žodžiai

Estetika
analitinė filosofija
Nelsonas Goodmanas
menas
kalba

Santrauka

Straipsnyje glaustai pristatoma dabartinės analitinės filosofijos problematika ir jos atstovo N. Goodmano knyga „Meno kalbos“. Dabartinė analitinė filosofija atmeta bet kokią gnoseologinės duotybės idėją. Laikomasi požiūrio, jog filosofas iš principo negali rasti „lango į tikrovę“, pro kurį žvelgdamas jis galėtų pamatuoti ikifilosofinio (kasdieninio arba mokslinio) patyrimo adekvatumą „tikrovei“. Patyrimo turinio bei jo tiesos klausimai yra paties patyrimo reikalas. N. Goodmano darbe nagrinėjami tokie estetikos klausimai kaip vaizdavimo prigimtis, atvaizdų ir aprašų skirtumai ir panašumai, metafora ir jos rūšys, išraiška mene, meno kūrinių tapatumo kriterijai ir kita.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.