Naujos disertacijos
-
R. Gudaitytė
V. Radvilavičius
Publikuota 1976-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.18.5651
PDF

Reikšminiai žodžiai

Bronė Leskauskaitė
V. Pikutis
Antanas Gaidys
Irmija Zaksas
Bronislovas Genzelis

Kaip cituoti

Gudaitytė R., & Radvilavičius V. (1976). Naujos disertacijos. Problemos, 18, 119-122. https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.18.5651

Santrauka

1975 m. birželio 24 d. Vilniaus universitete B. Leskauskaitė apgynė filosofijos kandidato disertaciją „Aleksandro Dambrausko-Adomo Jakšto visuomeninės-filosofinės pažiūros“. Mokslinis vadovas – doc. A. Gaidys, oficialieji oponentai: doc. B. Genzelis ir doc. J. Mureika. Disertacijoje siekiama išryškinti idealistinius ir metafizinius A. Jakšto pažiūrų pagrindus, jos struktūrą lėmė pagrindiniai A. Jakšto visuomeninių ir filosofinių pažiūrų aspektai. Darbe nagrinėjamos A. Jakšto pasaulėžiūros formavimosi ištakos, mokslo ir tikėjimo problema. 1975 m. balandžio 16 d. Vilniaus universitete V. Pikutis apgynė filosofijos kandidato disertaciją „Stasio Šalkausko filosofinės pažiūros“. Mokslinis vadovas – prof. I. Zaksas, oficialieji oponentai: doc B. Genzelis ir doc. A. Čedavičius. Disertacijoje parodyta S. Šalkauskio požiūris į filosofijos objektą, jo struktūrą ir funkcijas, pateikta jo kultūros filosofijos, kaip neotomizmo bendrasociologinės teorijos, analizė ir vertinimas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.