Socialinė teorija – dėsningas istorijos kūrinys
-
A. Gasiūnas
Edmundas Gendrolis
V. Radvilavičius
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7201
PDF

Reikšminiai žodžiai

Albinas Lozuraitis
marksizmas
socialinė filosofija
susvetimėjimas
ideologija

Santrauka

Recenzuojama Albino Lozuraičio knyga „Metodologiniai marksistinės socialinės filosofijos bruožai“. Knygoje nagrinėjami visuomenės, kaip pažinimo objekto, ypatumai, jos materialinės ir dvasinės raidos, socialinių institutų kaitos istorinis sąlygotumas, ideologinis procesas ir dvasinis visuomenės gyvenimas. Parodoma, kaip visuomenės ir individo ideologinio susvetimėjimo formos susijusios su realia jų būtimi, su socialinių jėgų viešpatavimu žmonėms. Autorius parodo, kad socialiniam susvetimėjimui įveikti vien mokslo nepakanka, kad pačioje visuomenės raidoje turi atsirasti jį įveikti suinteresuotos jėgos, kurioms mokslas gali tik padėti įsisąmoninti savo padėtį ir iš jos išplaukiančius tikslus.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.