Kelios mintys filosofų ruošimo respublikoje klausimu
-
Justinas Lazauskas
Publikuota 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5713
PDF

Reikšminiai žodžiai

Filosofijos specialistai
filosofijos aspirantūra
filosofijos kandidatai
filosofų rengimas
Lietuvos filosofija

Kaip cituoti

Lazauskas J. (1968). Kelios mintys filosofų ruošimo respublikoje klausimu. Problemos, 1, 119-124. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5713

Santrauka

Publikacijoje aptariama filosofijos specialistų rengimo Lietuvoje padėtis, problemos ir perspektyvos. Pokario metais Lietuvoje apginta 34 filosofijos mokslų kandidato disertacijos ir viena mokslų daktaro disertacija. Teigiamos įtakos kvalifikuotų filosofų paruošimui turėjo aspirantūros prie Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto Filosofijos katedros įsteigimas. Pokario metais šią aspirantūrą baigė 16 aspirantų (pirmoji – K. Rickevičiūtė, priimta 1949 m.). Raginama spręsti Filosofijos sektoriaus įsteigimo Lietuvos TSR Mokslų akademijos sistemoje klausimą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.