T. 9 (1972): Problemos

T. 9 (1972)

Problemos
Publikuota 1972-04-04

-

Justinas Lazauskas
Individualybė ir jos pažinimas
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 766
5-13
PDF
Albinas Lozuraitis
Pažinimas kaip laisva veikla (I)
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 275
14-25
PDF
Antanas Katalynas
Estetinis suvokimas kaip aksiologijos problema
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
26-35
PDF
Evaldas Nekrašas
Determinizmas, tikimybė ir mokslo teorijos
Santraukos peržiūros 425 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 370
36-44
PDF
Feliksas Mačianskas
Grožis ir moralė tautosakoje
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
45-51
PDF
Stasys Vansevičius
Jokūbo Jasinskio socialinės ir politinės pažiūros
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
52-56
PDF
Kristina Rickevičiūtė
J. Goluchovskio veikla Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
57-63
PDF
Meilė Lukšienė
Lietuvių inteligentijos kryptys XIX a. pirmojoje pusėje
Santraukos peržiūros 288 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
64-74
PDF
Juozas Barzdaltis
Judėjimo supratimas
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
75-84
PDF
Jonas Repšys
K. Jaspersas ir egzistencializmo socialinės bei teorinės prielaidos
Santraukos peržiūros 193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 245
85-95
PDF
Juozas Ažubalis
Religijos socialinio vaidmens klausimu
Santraukos peržiūros 107 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 210
96-101
PDF
Bronislavas Kuzmickas
B. Raselas ir jo filosofija
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
102-112
PDF
Bertrand Russell
Žmogiškasis pažinimas. (Ištrauka)
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 362
113-123
PDF
Gintaras Jatkonis
Filosofijos klausimai studentų konferencijoje
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 219
124-125
PDF
Jonas Trinkūnas
Lenkų religijotyrininko A. Novickio darbai
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208
125-127
PDF
Bronislovas Genzelis
Katalikybės ir nacijos santykio analizė
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 199
127-129
PDF
Jonas Trinkūnas
Naujas požiūris į pirmykštę pasaulėžiūrą
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 209
129-130
PDF
Alfonsas Vaišvila
Mokslinis socialistinės demokratijos įvertinimas
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 205
130-131
PDF