T. 9 (1972): Problemos

T. 9 (1972)

Problemos
Publikuota 1972-04-04

-

Justinas Lazauskas
Individualybė ir jos pažinimas
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 690
5-13
PDF
Albinas Lozuraitis
Pažinimas kaip laisva veikla (I)
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 258
14-25
PDF
Antanas Katalynas
Estetinis suvokimas kaip aksiologijos problema
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215
26-35
PDF
Evaldas Nekrašas
Determinizmas, tikimybė ir mokslo teorijos
Santraukos peržiūros 344 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324
36-44
PDF
Feliksas Mačianskas
Grožis ir moralė tautosakoje
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 236
45-51
PDF
Stasys Vansevičius
Jokūbo Jasinskio socialinės ir politinės pažiūros
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 355
52-56
PDF
Kristina Rickevičiūtė
J. Goluchovskio veikla Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289
57-63
PDF
Meilė Lukšienė
Lietuvių inteligentijos kryptys XIX a. pirmojoje pusėje
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
64-74
PDF
Juozas Barzdaltis
Judėjimo supratimas
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233
75-84
PDF
Jonas Repšys
K. Jaspersas ir egzistencializmo socialinės bei teorinės prielaidos
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
85-95
PDF
Juozas Ažubalis
Religijos socialinio vaidmens klausimu
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 200
96-101
PDF
Bronislavas Kuzmickas
B. Raselas ir jo filosofija
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
102-112
PDF
Bertrand Russell
Žmogiškasis pažinimas. (Ištrauka)
Santraukos peržiūros 131 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
113-123
PDF
Gintaras Jatkonis
Filosofijos klausimai studentų konferencijoje
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
124-125
PDF
Jonas Trinkūnas
Lenkų religijotyrininko A. Novickio darbai
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 201
125-127
PDF
Bronislovas Genzelis
Katalikybės ir nacijos santykio analizė
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191
127-129
PDF
Jonas Trinkūnas
Naujas požiūris į pirmykštę pasaulėžiūrą
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 201
129-130
PDF
Alfonsas Vaišvila
Mokslinis socialistinės demokratijos įvertinimas
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195
130-131
PDF