T. 9 (1972): Problemos

T. 9 (1972)

Problemos
Publikuota 1972-04-04

-

Justinas Lazauskas
Individualybė ir jos pažinimas
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 772
5-13
PDF
Albinas Lozuraitis
Pažinimas kaip laisva veikla (I)
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
14-25
PDF
Antanas Katalynas
Estetinis suvokimas kaip aksiologijos problema
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
26-35
PDF
Evaldas Nekrašas
Determinizmas, tikimybė ir mokslo teorijos
Santraukos peržiūros 468 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
36-44
PDF
Feliksas Mačianskas
Grožis ir moralė tautosakoje
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 264
45-51
PDF
Stasys Vansevičius
Jokūbo Jasinskio socialinės ir politinės pažiūros
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 392
52-56
PDF
Kristina Rickevičiūtė
J. Goluchovskio veikla Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
57-63
PDF
Meilė Lukšienė
Lietuvių inteligentijos kryptys XIX a. pirmojoje pusėje
Santraukos peržiūros 301 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 258
64-74
PDF
Juozas Barzdaltis
Judėjimo supratimas
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 267
75-84
PDF
Jonas Repšys
K. Jaspersas ir egzistencializmo socialinės bei teorinės prielaidos
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
85-95
PDF
Juozas Ažubalis
Religijos socialinio vaidmens klausimu
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215
96-101
PDF
Bronislavas Kuzmickas
B. Raselas ir jo filosofija
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
102-112
PDF
Bertrand Russell
Žmogiškasis pažinimas. (Ištrauka)
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
113-123
PDF
Gintaras Jatkonis
Filosofijos klausimai studentų konferencijoje
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224
124-125
PDF
Jonas Trinkūnas
Lenkų religijotyrininko A. Novickio darbai
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
125-127
PDF
Bronislovas Genzelis
Katalikybės ir nacijos santykio analizė
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 202
127-129
PDF
Jonas Trinkūnas
Naujas požiūris į pirmykštę pasaulėžiūrą
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214
129-130
PDF
Alfonsas Vaišvila
Mokslinis socialistinės demokratijos įvertinimas
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208
130-131
PDF