T. 9 (1972): Problemos

T. 9 (1972)

Problemos
Publikuota 1972-04-04

-

Justinas Lazauskas
Individualybė ir jos pažinimas
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 834
5-13
PDF
Albinas Lozuraitis
Pažinimas kaip laisva veikla (I)
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 344
14-25
PDF
Antanas Katalynas
Estetinis suvokimas kaip aksiologijos problema
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268
26-35
PDF
Evaldas Nekrašas
Determinizmas, tikimybė ir mokslo teorijos
Santraukos peržiūros 565 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 451
36-44
PDF
Feliksas Mačianskas
Grožis ir moralė tautosakoje
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 361
45-51
PDF
Stasys Vansevičius
Jokūbo Jasinskio socialinės ir politinės pažiūros
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 449
52-56
PDF
Kristina Rickevičiūtė
J. Goluchovskio veikla Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347
57-63
PDF
Meilė Lukšienė
Lietuvių inteligentijos kryptys XIX a. pirmojoje pusėje
Santraukos peržiūros 338 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307
64-74
PDF
Juozas Barzdaltis
Judėjimo supratimas
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 314
75-84
PDF
Jonas Repšys
K. Jaspersas ir egzistencializmo socialinės bei teorinės prielaidos
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 321
85-95
PDF
Juozas Ažubalis
Religijos socialinio vaidmens klausimu
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
96-101
PDF
Bronislavas Kuzmickas
B. Raselas ir jo filosofija
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 388
102-112
PDF
Bertrand Russell
Žmogiškasis pažinimas. (Ištrauka)
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 432
113-123
PDF
Gintaras Jatkonis
Filosofijos klausimai studentų konferencijoje
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
124-125
PDF
Jonas Trinkūnas
Lenkų religijotyrininko A. Novickio darbai
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
125-127
PDF
Bronislovas Genzelis
Katalikybės ir nacijos santykio analizė
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 244
127-129
PDF
Jonas Trinkūnas
Naujas požiūris į pirmykštę pasaulėžiūrą
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 257
129-130
PDF
Alfonsas Vaišvila
Mokslinis socialistinės demokratijos įvertinimas
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
130-131
PDF