Kultūrinės tradicijos ir pažanga
-
Bronius Kuzmickas
Publikuota 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5774
PDF

Reikšminiai žodžiai

Kultūra
tradicija
pažanga
bendravimas
papročiai

Kaip cituoti

Kuzmickas B. (1970). Kultūrinės tradicijos ir pažanga. Problemos, 5, 15-22. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5774

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami tradicijos ir šiuolaikinės kultūros santykių ir perimamumo problema. Teigiama, kad kultūrinės tradicijos apima labai plačias visuomeninės tikrovės sritis. Jos pasireiškia ir yra perduodamos skirtingomis formomis – tai materialusis ir dvasinis kultūrinis palikimas, darbinės veiklos, žmonių bendravimo būdai ir įpročiai ir t. t. Tradicijoje galima išskirti progresyviąją ir konservatyviąją puses, tačiau toks skirstymas yra santykinis, priklauso nuo konkrečių istorinių sąlygų. Kultūrinės tradicijos glaudžiai susijusios su visuomenės socialiniais pakitimais ir klasiniais prieštaravimais, jose atsispindi socialinės-politinės laikotarpio idėjos, ideologiniai klasių santykiai. Kultūrinės tradicijos turi reikšmingos įtakos kultūros raidai, jos suaktyvina žmonių kūrybines pastangas ir tam tikru mastu sąlygoja ateities pasiekimus. Kaip reikšmingas integruojantis socialinis veiksnys kultūrinė tradicija siejasi su ir iš dalies sutampa su tokiais psichologiniais reiškiniais kaip tautinė savimonė, tėvynės meilė, patriotizmas ir panašiai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai