Apie dabartinės tarybinės šeimos sąvokos apibrėžimą
-
Nikolajus Solovjovas
Publikuota 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5782
PDF

Reikšminiai žodžiai

Šeima
namų ūkis
vartojimas
auklėjimas
tarybinė visuomenė

Kaip cituoti

Solovjovas N. (1970). Apie dabartinės tarybinės šeimos sąvokos apibrėžimą. Problemos, 5, 86-91. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5782

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama sociologinė šeimos samprata. Aptariami šeimos santykių aspektai, didžiausią dėmesį skiriant klausimams apie šeimos gyvenimo ryšį su visuomenine gamyba bei visuomenės gyvenimo atgaminimu ir apie šeimą apibūdinančių santykių komplekso dialektinę analizę. Skiriami socialiniai-biologiniai šeimos santykiai, namų ūkio ir vartojimo, teisiniai, doroviniai, estetiniai, psichologiniai santykiai šeimoje. Pagrindinėmis šeimos funkcijomis laikomos žmonių giminės atgaminimo, namų ūkio bei vartojimo ir kultūrinė-auklėjamoji. Straipsnyje pateikiamas dabartinės tarybinės šeimos apibrėžimas: šeima – tai mažas socialinis bendrą biudžetą turintis visuomenės narvelis, socialistinės buities organizavimo ir socializavimo forma, pagrįsta laisva ir lygiateisiška sutuoktinių sąjunga bei giminystės ryšiais, t. y. santykiais tarp žmonos ir vyro, vaikų ir tėvų, brolių ir seserų ir panašiai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.