T. 7 (1971): Problemos

T. 7 (1971)

Problemos
Publikuota 1971-04-04

-

Arvydas Šliogeris
F. Engelso idėjinis palikimas ir dabartis (tarpinstitucinės filosofų mokslinės konferencijos apžvalga)
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 321
5-13
PDF
Jonas Grigonis
F. Engelsas ir gamtos mokslai
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 385
14-17
PDF
Jonas Repšys
V. Leninas apie marksizmo vietą filosofijos istorijoje
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310
18-25
PDF
Česlovas Kalenda
Visuomeninio moralinio auklėjimo poreikio atsiradimas
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 339
26-31
PDF
Evaldas Nekrašas
Dažnuminė tikimybės interpretacija
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
32-39
PDF
Albinas Griška
Stanislovas Jundzilas – gamtamokslinių idėjų skleidėjas
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
40-44
PDF
Arnoldas Piročkinas
J. Jablonskio santykiai su bažnyčia ir religija
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 325
45-53
PDF
Irena Gaidamavičienė
Tikėjimo ir proto santykis Dekarto filosofijoje
Santraukos peržiūros 550 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 529
54-59
PDF
Bronislavas Kuzmickas
P. Tejaro de Šardeno krikščioniškasis evoliucionizmas
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 344
60-69
PDF
Aloyzas-Ramunis Budriūnas
Estetinis gamtovaizdžių vertinimas
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
70-78
PDF
Matas Damidavičius
Darbininkų darbo intensyvumo sociologinis tyrinėjimas
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
79-87
PDF
Vytautas Radvilavičius
Apie termino „filosofiniai gamtotyros klausimai“ prasmę
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
88-91
PDF
Bronislovas Genzelis
Karlas Jaspersas
Santraukos peržiūros 1565 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 608
92-94
PDF
Karlas Jaspersas
Filosofijos įvadas (ištraukos)
Santraukos peržiūros 617 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 608
95-108
PDF
Nikolajus Solovjovas
Prognozavimas ir socialinis planavimas
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 314
109-114
PDF
Feiga Škliarskaitė
Dar vienas filosofijos daktaras
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
114-116
PDF
Antanas Katalynas
Tautosaka ir jos kūrėjų pasaulėžiūros problemos
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
116-117
PDF