T. 7 (1971): Problemos

T. 7 (1971)

Problemos
Publikuota 1971-04-04

-

Arvydas Šliogeris
F. Engelso idėjinis palikimas ir dabartis (tarpinstitucinės filosofų mokslinės konferencijos apžvalga)
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227
5-13
PDF
Jonas Grigonis
F. Engelsas ir gamtos mokslai
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
14-17
PDF
Jonas Repšys
V. Leninas apie marksizmo vietą filosofijos istorijoje
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227
18-25
PDF
Česlovas Kalenda
Visuomeninio moralinio auklėjimo poreikio atsiradimas
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 239
26-31
PDF
Evaldas Nekrašas
Dažnuminė tikimybės interpretacija
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 200
32-39
PDF
Albinas Griška
Stanislovas Jundzilas – gamtamokslinių idėjų skleidėjas
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 242
40-44
PDF
Arnoldas Piročkinas
J. Jablonskio santykiai su bažnyčia ir religija
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
45-53
PDF
Irena Gaidamavičienė
Tikėjimo ir proto santykis Dekarto filosofijoje
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 386
54-59
PDF
Bronislavas Kuzmickas
P. Tejaro de Šardeno krikščioniškasis evoliucionizmas
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
60-69
PDF
Aloyzas-Ramunis Budriūnas
Estetinis gamtovaizdžių vertinimas
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 252
70-78
PDF
Matas Damidavičius
Darbininkų darbo intensyvumo sociologinis tyrinėjimas
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
79-87
PDF
Vytautas Radvilavičius
Apie termino „filosofiniai gamtotyros klausimai“ prasmę
Santraukos peržiūros 130 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214
88-91
PDF
Bronislovas Genzelis
Karlas Jaspersas
Santraukos peržiūros 1050 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 447
92-94
PDF
Karlas Jaspersas
Filosofijos įvadas (ištraukos)
Santraukos peržiūros 370 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375
95-108
PDF
Nikolajus Solovjovas
Prognozavimas ir socialinis planavimas
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 250
109-114
PDF
Feiga Škliarskaitė
Dar vienas filosofijos daktaras
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
114-116
PDF
Antanas Katalynas
Tautosaka ir jos kūrėjų pasaulėžiūros problemos
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
116-117
PDF