T. 7 (1971): Problemos

T. 7 (1971)

Problemos
Publikuota 1971-04-04

-

Arvydas Šliogeris
F. Engelso idėjinis palikimas ir dabartis (tarpinstitucinės filosofų mokslinės konferencijos apžvalga)
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341
5-13
PDF
Jonas Grigonis
F. Engelsas ir gamtos mokslai
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 425
14-17
PDF
Jonas Repšys
V. Leninas apie marksizmo vietą filosofijos istorijoje
Santraukos peržiūros 313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
18-25
PDF
Česlovas Kalenda
Visuomeninio moralinio auklėjimo poreikio atsiradimas
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 355
26-31
PDF
Evaldas Nekrašas
Dažnuminė tikimybės interpretacija
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
32-39
PDF
Albinas Griška
Stanislovas Jundzilas – gamtamokslinių idėjų skleidėjas
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334
40-44
PDF
Arnoldas Piročkinas
J. Jablonskio santykiai su bažnyčia ir religija
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
45-53
PDF
Irena Gaidamavičienė
Tikėjimo ir proto santykis Dekarto filosofijoje
Santraukos peržiūros 592 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 551
54-59
PDF
Bronislavas Kuzmickas
P. Tejaro de Šardeno krikščioniškasis evoliucionizmas
Santraukos peržiūros 268 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 362
60-69
PDF
Aloyzas-Ramunis Budriūnas
Estetinis gamtovaizdžių vertinimas
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 346
70-78
PDF
Matas Damidavičius
Darbininkų darbo intensyvumo sociologinis tyrinėjimas
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
79-87
PDF
Vytautas Radvilavičius
Apie termino „filosofiniai gamtotyros klausimai“ prasmę
Santraukos peržiūros 220 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
88-91
PDF
Bronislovas Genzelis
Karlas Jaspersas
Santraukos peržiūros 1664 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 634
92-94
PDF
Karlas Jaspersas
Filosofijos įvadas (ištraukos)
Santraukos peržiūros 717 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 677
95-108
PDF
Nikolajus Solovjovas
Prognozavimas ir socialinis planavimas
Santraukos peržiūros 245 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
109-114
PDF
Feiga Škliarskaitė
Dar vienas filosofijos daktaras
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 297
114-116
PDF
Antanas Katalynas
Tautosaka ir jos kūrėjų pasaulėžiūros problemos
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
116-117
PDF