Vertingas įnašas į ateistinę literatūrą [J. Ažubalis. Religijos kilmės ir socialinio vaidmens problema (iš Lietuvos ateistinės minties istorijos 1940—1965 metais). Kand. disert. V., 1969]
-
Jonas Trinkūnas
Publikuota 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5787
PDF

Reikšminiai žodžiai

J. Ažubalis
Irmija Zaksas
Bronislavas Kuzmickas
religija
socialinis vaidmuo

Kaip cituoti

Trinkūnas J. (1970). Vertingas įnašas į ateistinę literatūrą [J. Ažubalis. Religijos kilmės ir socialinio vaidmens problema (iš Lietuvos ateistinės minties istorijos 1940—1965 metais). Kand. disert. V., 1969]. Problemos, 5, 134-137. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5787

Santrauka

1969 m. lapkričio 25 d. J. Ažubalis apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Religijos kilmės ir socialinio vaidmens problema (iš Lietuvos ateistinės minties istorijos 1940–1965 m.)“. Oficialieji oponentai: prof. I. Zaksas ir doc. B. Kuzmickas. Disertacijoje nagrinėjami minėto laikotarpio ateistų darbai. Teigiama, kad šio laikotarpio pradžios literatūroje buvo neskiriamos klasinės ir socialinės religijos šaknys. Autorius kritikuoja poziciją, kad socializme religiją palaiko tik subjektyvios priežastys, nes objektyvių jau nebeliko. Autorius daro išvadą, kad vien tik ateistine propaganda religinių įsitikinimų įveikti neįmanoma, tarybinius žmones reikia įtraukti į aktyvų komunistinės visuomenės kūrimą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.