F. Engelsas ir gamtos mokslai
-
Jonas Grigonis
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5806
PDF

Reikšminiai žodžiai

Friedrich Engels
gamtos mokslai
evoliucija
darbas
mokslų klasifikacija

Kaip cituoti

Grigonis J. (1971). F. Engelsas ir gamtos mokslai. Problemos, 7, 14-17. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5806

Santrauka

Straipsnyje aptariamos F. Engelso gamtamokslinės pažiūros. Remdamasis dialektiniu materializmu, F. Engelsas siekė apibendrinti tuometinius gamtos mokslus, atskleisti dialektinį vystymosi ir kitimo procesą. Jis išskyrė tris svarbiausius gamtamokslinius atradimus – energijos tvermės ir virsmo dėsnį, augalinės ir gyvulinės ląstelės atradimą bei augalų ir gyvūnų rūšių kilmės ir vystymosi teoriją. Straipsnyje teigiama, kad F. Engelsas pirmasis iš esmės nagrinėjo mokslų klasifikacijos problemas, pateikė dialektika paremtą mokslinę klasifikaciją, atrado objektyvius principus, kuriais remiasi ir dabartinė mokslų klasifikacija. Jis mokslus klasifikavo pagal įvairias materijos, judėjimo formas remdamasis istorinio objektyvaus pasaulio vystymosi vidine logika. F. Engelsas išaiškino žmogaus išsivystymo problemą – pabrėžė darbo vaidmenį beždžionės sužmogėjimo procese, parodė, kad tik darbas ir veikla visuomenėje buvo sąmonės vystymąsi skatinantys svarbiausi veiksniai. F. Engelso teiginius apie materiją ir judėjimą, erdvę ir laiką, priežastingumo sąveikas, priklausomybę patvirtino reliatyvumo ir kvantų teorijos.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.