Filosofijos įvadas (ištraukos)
-
Karlas Jaspersas
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5818
PDF

Reikšminiai žodžiai

Karl Jaspers
filosofijos samprata
pasaulis
egzistencija
mąstymas

Kaip cituoti

Jaspersas K. (1971). Filosofijos įvadas (ištraukos). Problemos, 7, 95-108. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5818

Santrauka

Karlo Jasperso veikalo Filosofijos įvadas ištraukose nagrinėjamas filosofijos statusas ir paskirtis, plėtojamos pasaulio ir filosofinio gyvenimo būdo sampratos. Filosofijai, skirtingai nei tiksliesiems mokslams, nėra būdinga pažanga nei visuotinis rezultatų pripažinimas. Joje įgyjamas žinojimas yra ne mokslinio pobūdžio, t. y. vienodas kiekvienam protui, o įsitikinimas, liečiąs pačią žmogaus esmę. Jeigu mokslo teiginiai apima tik atskirus objektus, kuriuos pažinti visai nebūtina kiekvienam, tai filosofija kalba apie būties visumą, kuri liečia žmogų kaip žmogų. Filosofija pirma visų mokslų pasireiškia ten, kur prabunda žmogus. Pasaulis nėra objektas, mes visą laiką esame pasaulyje, sutinkame jame objektus, bet niekada jis pats nėra mūsų objektas. Pasaulis nėra uždaras, jis suskaidytas pažinimui perspektyvomis, nes jo negalima suvesti į vieną vienintelį principą. Pasaulio būtis kaip visuma nėra pažinimo objektas. Filosofavimas yra ryžtas ieškoti ištakų, grįžti į save ir kiek leidžia jėgos padėti sau vidiniais veiksmais. Pabrėžiama komunikacijos reikšmė autentiškam mąstymui ir savęs supratimui.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.