Lietuvos ir Baltarusijos filosofijos istorijos metodologijos problemos
-
V. Serbenta
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5824
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos filosofija
Baltarusijos filosofija
marksizmas
filosofijos istorijos metodologija
scholastika

Kaip cituoti

Serbenta V. (1971). Lietuvos ir Baltarusijos filosofijos istorijos metodologijos problemos. Problemos, 8, 12–15. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5824

Santrauka

Straipsnyje aptariamas mokslinio filosofijos istorijos tyrimo teorinių ir metodologinių principų, suformuluotų marksizmo-leninizmo pradininkų veikaluose, taikymas Baltarusijos ir Lietuvos filosofijos istorijos tyrimuose. Teigiama, kad remiantis šiais principais, reikia išnagrinėti nuo seniausių laikų išlikusius Baltarusijos ir Lietuvos rašytinius šaltinius ir įvairių mąstytojų kūrybą, kad būtų galima atkurti minties istoriją, jos vystymosi bendrus ir specifinius dėsningumus. Gimininės ir gentinės santvarkos religija savo demokratiškumu nebepatenkino besiformuojančios viešpataujančios feodalų klasės interesų ir buvo pakeista krikščionybe (Baltarusijoje – X a., o Lietuvoje – keturiais amžiais vėliau). Baltarusijos ir Lietuvos istorikai turėtų metodologiškai teisingai išspręsti tokį klausimą, kaip ištirti daugiau kaip 200 knygų, kurios buvo išleistos nuo knygų spausdinimo pradžios (XV a.) ir kurios buvo paplitusios visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Teigiama, kad filosofijos istorikai pasielgtų neteisingai, apeidami šioje literatūroje išdėstytas filosofines idėjas, atspindinčias tomistų, škotistų, realistų, nominalistų, averoistų, mistikų ir kitų krypčių tarpusavio kovas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.