T. 8 (1971): Problemos

T. 8 (1971)

Problemos
Publikuota 1971-04-04

-

Romanas Plečkaitis
Pratarmė
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208
5-6
PDF
Romanas Plečkaitis
400 metų filosofijos mokslui Lietuvos mokyklose
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233
7–11
PDF
V. Serbenta
Lietuvos ir Baltarusijos filosofijos istorijos metodologijos problemos
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 248
12–15
PDF
V. Kononas
Lietuvos ir Baltarusijos estetikos istorijos klausimu
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 238
16–20
PDF
J. Prokošlna
Ateizmo istorijos tyrimo sunkumai
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 222
21–24
PDF
A. Varanavičius
Sąvoka „Renesanso filosofija Lietuvoje“
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 361
25-29
PDF
V. Gorskis
Atskiros tautos filosofijos istorijos objektas
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 229
30-34
PDF
V. Ničik
Lietuvos XVI-XVIII a. filosofijos tyrimai ir Kijevo Mohilos akademijos filosofinis palikimas
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 237
35-39
PDF
I. Zachara
Tomizmas XVII a. Ukrainos ir Lietuvos mokyklose
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 229
40-44
PDF
I. Ivanjo
XVI-XVIII a. estetikos istorijos ypatybės
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
45-48
PDF
E. Doroševičius
Lietuvos ir Baltarusijos Švietimo filosofijos bruožai
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 272
49-52
PDF
S. Tunaitis
J. H. Abichtas - Vilniaus universiteto profesorius
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 232
53-57
PDF
N. Utkina
Pozityvizmas Rusijoje (XIX a. antroji pusėj)
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
64-68
PDF
J. Ziniauskas
Visuomeninės J. Basanavičiaus pažiūros „Aušros“ leidimo laikotarpiu
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
69-73
PDF
B. Leskauskaltė
Mokslinio pažinimo ir tikėjimo santykis A. Jakšto-Dambrausko filosofinėse pažiūrose
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
74-78
PDF
J. Mureika
Kultūrinio palikimo vertinimo problema V. Kapsuko raštuose
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
79-84
PDF
Skirmantas Valiulis
V. Mykolaičio-Putino simbolistinio laikotarpio estetiniai principai
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 550
85-89
PDF
V. Pikutis
Pažiūros į filosofijos objektą ir filosofinių disciplinų paskirstymą Kauno universitete (1922-1940 m.)
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 251
90-95
PDF
Irmija Zaksas
Gamtamokslinis materializmas buržuazinėje Lietuvoje
Santraukos peržiūros 130 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 244
96-101
PDF
A. Poška
Neoscholastinis filosofijos diferencijavimas buržuazinėje Lietuvoje
Santraukos peržiūros 137 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 278
102-107
PDF
N. Semionkinas
L. Karsavino antropologija
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302
108-113
PDF
Nikodemas Juršėnas
N. Hartmano filosofijos atgarsiai Lietuvoje
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 318
114-118
PDF
V. Cemeckis
J. Vabalas Gudaitis apie valios laisvę ir atsakomybę
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 462
119-123
PDF
A. Gaidys
A. Maceinos filosofinių pažiūrų socialinės prielaidos ir idėjinės ištakos
Santraukos peržiūros 164 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
124-127
PDF
J. Aničas
Klerikaliniai buržuazinės lietuvių emigracijos ideologai apie religijos krizę
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 236
128-132
PDF