T. 8 (1971): Problemos

T. 8 (1971)

Problemos
Publikuota 1971-04-04

-

Romanas Plečkaitis
Pratarmė
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
5-6
PDF
Romanas Plečkaitis
400 metų filosofijos mokslui Lietuvos mokyklose
Santraukos peržiūros 268 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 273
7–11
PDF
V. Serbenta
Lietuvos ir Baltarusijos filosofijos istorijos metodologijos problemos
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
12–15
PDF
V. Kononas
Lietuvos ir Baltarusijos estetikos istorijos klausimu
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
16–20
PDF
J. Prokošlna
Ateizmo istorijos tyrimo sunkumai
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261
21–24
PDF
A. Varanavičius
Sąvoka „Renesanso filosofija Lietuvoje“
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 411
25-29
PDF
V. Gorskis
Atskiros tautos filosofijos istorijos objektas
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
30-34
PDF
V. Ničik
Lietuvos XVI-XVIII a. filosofijos tyrimai ir Kijevo Mohilos akademijos filosofinis palikimas
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
35-39
PDF
I. Zachara
Tomizmas XVII a. Ukrainos ir Lietuvos mokyklose
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
40-44
PDF
I. Ivanjo
XVI-XVIII a. estetikos istorijos ypatybės
Santraukos peržiūros 152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
45-48
PDF
E. Doroševičius
Lietuvos ir Baltarusijos Švietimo filosofijos bruožai
Santraukos peržiūros 164 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
49-52
PDF
S. Tunaitis
J. H. Abichtas - Vilniaus universiteto profesorius
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 272
53-57
PDF
N. Utkina
Pozityvizmas Rusijoje (XIX a. antroji pusėj)
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 288
64-68
PDF
J. Ziniauskas
Visuomeninės J. Basanavičiaus pažiūros „Aušros“ leidimo laikotarpiu
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
69-73
PDF
B. Leskauskaltė
Mokslinio pažinimo ir tikėjimo santykis A. Jakšto-Dambrausko filosofinėse pažiūrose
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302
74-78
PDF
J. Mureika
Kultūrinio palikimo vertinimo problema V. Kapsuko raštuose
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 301
79-84
PDF
Skirmantas Valiulis
V. Mykolaičio-Putino simbolistinio laikotarpio estetiniai principai
Santraukos peržiūros 212 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 656
85-89
PDF
V. Pikutis
Pažiūros į filosofijos objektą ir filosofinių disciplinų paskirstymą Kauno universitete (1922-1940 m.)
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
90-95
PDF
Irmija Zaksas
Gamtamokslinis materializmas buržuazinėje Lietuvoje
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
96-101
PDF
A. Poška
Neoscholastinis filosofijos diferencijavimas buržuazinėje Lietuvoje
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
102-107
PDF
N. Semionkinas
L. Karsavino antropologija
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 358
108-113
PDF
Nikodemas Juršėnas
N. Hartmano filosofijos atgarsiai Lietuvoje
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 359
114-118
PDF
V. Cemeckis
J. Vabalas Gudaitis apie valios laisvę ir atsakomybę
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 520
119-123
PDF
A. Gaidys
A. Maceinos filosofinių pažiūrų socialinės prielaidos ir idėjinės ištakos
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
124-127
PDF
J. Aničas
Klerikaliniai buržuazinės lietuvių emigracijos ideologai apie religijos krizę
Santraukos peržiūros 164 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 275
128-132
PDF