T. 8 (1971): Problemos

T. 8 (1971)

Problemos
Publikuota 1971-04-04

-

Romanas Plečkaitis
Pratarmė
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 193
5-6
PDF
Romanas Plečkaitis
400 metų filosofijos mokslui Lietuvos mokyklose
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 218
7–11
PDF
V. Serbenta
Lietuvos ir Baltarusijos filosofijos istorijos metodologijos problemos
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 231
12–15
PDF
V. Kononas
Lietuvos ir Baltarusijos estetikos istorijos klausimu
Santraukos peržiūros 107 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217
16–20
PDF
J. Prokošlna
Ateizmo istorijos tyrimo sunkumai
Santraukos peržiūros 95 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 207
21–24
PDF
A. Varanavičius
Sąvoka „Renesanso filosofija Lietuvoje“
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
25-29
PDF
V. Gorskis
Atskiros tautos filosofijos istorijos objektas
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 212
30-34
PDF
V. Ničik
Lietuvos XVI-XVIII a. filosofijos tyrimai ir Kijevo Mohilos akademijos filosofinis palikimas
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 219
35-39
PDF
I. Zachara
Tomizmas XVII a. Ukrainos ir Lietuvos mokyklose
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215
40-44
PDF
I. Ivanjo
XVI-XVIII a. estetikos istorijos ypatybės
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
45-48
PDF
E. Doroševičius
Lietuvos ir Baltarusijos Švietimo filosofijos bruožai
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
49-52
PDF
S. Tunaitis
J. H. Abichtas - Vilniaus universiteto profesorius
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217
53-57
PDF
N. Utkina
Pozityvizmas Rusijoje (XIX a. antroji pusėj)
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 232
64-68
PDF
J. Ziniauskas
Visuomeninės J. Basanavičiaus pažiūros „Aušros“ leidimo laikotarpiu
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 252
69-73
PDF
B. Leskauskaltė
Mokslinio pažinimo ir tikėjimo santykis A. Jakšto-Dambrausko filosofinėse pažiūrose
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 245
74-78
PDF
J. Mureika
Kultūrinio palikimo vertinimo problema V. Kapsuko raštuose
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 232
79-84
PDF
Skirmantas Valiulis
V. Mykolaičio-Putino simbolistinio laikotarpio estetiniai principai
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 484
85-89
PDF
V. Pikutis
Pažiūros į filosofijos objektą ir filosofinių disciplinų paskirstymą Kauno universitete (1922-1940 m.)
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 235
90-95
PDF
Irmija Zaksas
Gamtamokslinis materializmas buržuazinėje Lietuvoje
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227
96-101
PDF
A. Poška
Neoscholastinis filosofijos diferencijavimas buržuazinėje Lietuvoje
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
102-107
PDF
N. Semionkinas
L. Karsavino antropologija
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
108-113
PDF
Nikodemas Juršėnas
N. Hartmano filosofijos atgarsiai Lietuvoje
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
114-118
PDF
V. Cemeckis
J. Vabalas Gudaitis apie valios laisvę ir atsakomybę
Santraukos peržiūros 230 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 427
119-123
PDF
A. Gaidys
A. Maceinos filosofinių pažiūrų socialinės prielaidos ir idėjinės ištakos
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 267
124-127
PDF
J. Aničas
Klerikaliniai buržuazinės lietuvių emigracijos ideologai apie religijos krizę
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 222
128-132
PDF