Lietuvos ir Baltarusijos estetikos istorijos klausimu
-
V. Kononas
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5825
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos filosofija
Baltarusijos filosofija
estetika
filosofijos istorijos metodologija
filosofinė tradicija

Kaip cituoti

Kononas V. (1971). Lietuvos ir Baltarusijos estetikos istorijos klausimu. Problemos, 8, 16–20. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5825

Santrauka

Svarbiausi Baltarusijos ir Lietuvos estetikos istorijos klausimai, turintys metodologinę reikšmę, turėtų būti tokie: pasaulinės ir nacionalinės estetinės minties santykis, taip pat ir lietuvių ir baltarusių tautų estetikos istorijos tarpusavio ryšiai; šaltinių atrinkimas ir vertinimas, o kalbant apie nacionalinę estetiką – pirmiausia tiriamosios istorinės ir kultūrinės medžiagos išplėtimas ir atnaujinimas, nesitenkinant tik tradiciniais pasaulinės estetinės minties istorijos šaltiniais; estetinės minties istorijos periodizavimo klausimas; teorinės estetikos ir meno istorijos tarpusavio ryšio klausimas retrospektyviniu požiūriu arba, estetinių teorijų, meno krypčių ir stilių santykis. Be to, Lietuvos ir Baltarusijos estetikos istorijos tyrinėtojas susiduria dar su dviem problemomis: vadinamųjų Rytų ir Vakarų tradicijų tarpusavio santykiu nacionalinės estetikos raidoje ir, antra, nacionalinės estetikos struktūros problema, kuri apima tokius klausimus kaip sintetinis ir abstraktus analitinis tyrinėjimo metodas, liaudies vaizdinių vieta estetinės sąmonės sistemoje ir kita.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.