Tomizmas XVII a. Ukrainos ir Lietuvos mokyklose
-
I. Zachara
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5830
PDF

Reikšminiai žodžiai

Ukrainos filosofija
Lietuvos filosofija
filosofijos istorija
scholastinė filosofija
tomizmas

Kaip cituoti

Zachara I. (1971). Tomizmas XVII a. Ukrainos ir Lietuvos mokyklose. Problemos, 8, 40-44. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5830

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas tomizmas XVII a. Ukrainos ir Lietuvos mokyklose. Teigiama, kad visais laikais būta Tomo Akviniečio mokslo opozicijos, viena jo formų buvo lotyniškasis averoizmas. Ši savotiška dviejų Aristotelio traktuočių kova, materializmo ir idealizmo kova, atsispindėjo ir Lietuvos bei Ukrainos mokyklose. Lenkijos mokyklose, glaudžiai susijusiose su Lietuvos ir Ukrainos mokyklomis, antitomistinės srovės atsirado anksti. Krokuvos akademijoje vyravo dvi filosofinės srovės: „via antiqua“, kuriai atstovavo tomistai ir škotistai, ir „via modernorum“, naujovių to meto filosofijoje reiškėja. Viena iš tomizmo opozicijos apraiškų yra S. Javorskio formos problemos traktuotė. Jei Tomas Akvinietis ir jo sekėjai pabrėžė formos pirmumą materijos atžvilgiu, tai S. Javorskis teigė šių kategorijų lygiateisiškumą, kartais uteikdamas materijai net pirmenybę. S. Javorskio psichologinėse pažiūrose taip pat esama teiginių, prieštaraujančių tomistams. Jis tvirtina, kad sielos potencijos – vegetatyvinė, jutiminė, protinė ir geidžiančioji – nesiskiria nuo pačios sielos. Spręsdamas klausimą apie universalijas, S. Javorskis taip pat užima antitomistinę poziciją ir pasireiškia kaip nuosaikusis nominalistas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.