Visuomeninės J. Basanavičiaus pažiūros „Aušros“ leidimo laikotarpiu
-
J. Ziniauskas
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5836
PDF

Reikšminiai žodžiai

Jonas Basanavičius
„Aušra“
tauta
tautinė vienybė
visuomeninė mintis

Kaip cituoti

Ziniauskas J. (1971). Visuomeninės J. Basanavičiaus pažiūros „Aušros“ leidimo laikotarpiu. Problemos, 8, 69-73. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5836

Santrauka

Straipsnyje pristatomos visuomeninės J. Basanavičiaus pažiūros „Aušros“ leidimo laikotarpiu. Teigiama, kad pradėjus leisti „Aušrą“, J. Basanavičius ėmė taikstytis su carizmu. Šis taikstymasis neišvengiamai vedė jį prie minties apie „tautybės idealą", kuriame slypėjo buržuazinis klasių vienybės principas. Vieningosios tautos principas atsispindėjo J. Basanavičiaus iš esmės klaidingame ne tik nūdienos, bet ir praeities istorijos vertinime. Vadovaudamasis naivia idėja apie gerą monarchą, jis tikėjosi caro malonės lietuviškajai spaudai ir mokyklai lietuvių kalba atgauti, todėl siekė spausdinti „Aušroje“ nuolankius prašymus bei pageidavimus. Savo politines pažiūras J. Basanavičius plačiausiai išdėstė „Apšvietoje“ – Amerikos lietuvių mokslo draugijos laikraštyje. J. Basanavičiaus politinės programos turinį sudarė socialinės taikos tautos viduje siekimas, lietuvių kalbos atgaivinimas ir jos teisių atstatymas. Jis „Aušros“ leidimo laikotarpiu neatmetė marksistinių idėjų, o tik siūlė laikinai jų atsisakyti, kaip neatitinkančių jo paties iškeltos tautinės vienybės programos. J. Basanavičius visuomeninius, politinius ir ekonominius klausimus sprendė liberalinės buržuazijos ir tam tikra dalimi dvarininkų požiūriu.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.