Kultūrinio palikimo vertinimo problema V. Kapsuko raštuose
-
J. Mureika
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5838
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vincas Kapsukas
marksizmas
kultūra
perimamumas
palikimas

Kaip cituoti

Kultūrinio palikimo vertinimo problema V. Kapsuko raštuose (J. Mureika , Trans.). (1971). Problemos, 8, 79-84. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5838

Santrauka

Straipsnis skirtas V. Kapsuko pažiūroms į kultūrą ir jos vertinimo principams aptarti. Apžvelgiamos K. Marxo, F. Engelso, V. Lenino mintys apie kultūrą. Teigiama, kad mokslinio socializmo kūrėjų pažiūrose yra ryški dialektinė socialistinės kultūros interpretacija, nuoseklus laikymasis kultūrinio perimamumo dėsnio ir proletariato interesų vertinant kultūrinį palikimą. Šiomis marksizmo klasikų mintimis vėliau rėmėsi V. Kapsukas. Iš pradžių jam, dar nesusipažinusiam su mokslinio socializmo teorija, nemažą įtaką darė rašytojai J. Biliūnas bei P. Višinskis. V. Kapsukas, savo revoliucinėje veikloje susidūręs su kultūros problema, pirmiausia formulavo funkcionalinę socialistinės kultūros problematiką. Svarbiausią vietą kultūrinių vertybių tarpe tuo metu jis pripažino mokslui, ypač mokslui apie visuomenę. Socialistinę kultūrą V. Kapsukas suprato kaip dėsningą reiškinį, procesą, kuris prasideda dar buržuazinės santvarkos sąlygomis, turėdamas idėjinę, vertybinę ir socialinę bazę bei konkrečius istorinius uždavinius.
PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai