J. Vabalas Gudaitis apie valios laisvę ir atsakomybę
-
V. Cemeckis
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5845
PDF

Reikšminiai žodžiai

Jonas Vabalas-Gudaitis
etika
valios laisvė
atsakomybė
subjektas

Kaip cituoti

Cemeckis V. (1971). J. Vabalas Gudaitis apie valios laisvę ir atsakomybę. Problemos, 8, 119-123. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5845

Santrauka

Straipsnyje pristatomi psichologijos profesoriaus J. Vabalo-Gudaičio samprotavimai apie valios laisvę ir atsakomybę. Dorovės srityje valios laisvę jis suprato kaip galimybę laisvai pasirinkti poelgius. Aptardamas valios sąlygotumą, J. Vabalas-Gudaitis nagrinėjo įvairių varžymų įtaką, kurie siaurina valios laisvę. Jie yra dvejopi: išoriniai ir vidiniai. Išoriniai varžymai priklauso nuo kitų žmonių valios, o vidiniai – nuo pačio žmogaus fizinės ir dvasinės struktūros. J. Vabalas Gudaitis pirmiausia pabrėžė socialinį valios sąlygotumą. Valios laisvę jis traktavo kaip istorijoje besikeičiantį reiškinį: tobulinant gamybos įrankius ir apvaldant gamtą, žmogaus laisvė vis labiau didėja. Analogiškai ir dorovės srityje žmogus turi pažinti ir apvaldyti pats save ir tuo pagrindu vadovauti savo poelgiams. Valios laisvės klausimą glaudžiai siejo su atsakomybės problema, nes pastaroji kaip tik ir grindžiama valios laisve. J. Vabalas-Gudaitis nurodo tris būtinas sąlygas pagrindžiant moralinę atsakomybę: tarp subjekto ir jam keliamos atsakomybės turi būti priklausomybės bei priežastingumo ryšys; subjektą turi sieti pareiga su tuo, už ką jam keliama atsakomybė; subjektas turi būti pajėgus tas pareigas atlikti.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.