Klerikaliniai buržuazinės lietuvių emigracijos ideologai apie religijos krizę
-
J. Aničas
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5847
PDF

Reikšminiai žodžiai

Klerikalizmas
lietuvių išeivija
religijos krizė
sekuliarizacija
religijos kritika

Kaip cituoti

Aničas J. (1971). Klerikaliniai buržuazinės lietuvių emigracijos ideologai apie religijos krizę. Problemos, 8, 128-132. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.8.5847

Santrauka

Straipsnyje aptariamas klerikalinių buržuazinių lietuvių emigrantų ideologų požiūris į religijos krizę. Klerikalai priversti pripažinti, kad ir tarp lietuvių emigrantų vyksta sekuliarizacijos procesas, kurio negali sustabdyti net gausios religinio-klerikalinio poveikio priemonės. Ši problema buržuazinei lietuvių emigracijai visų pirma yra politinė. Išeivių jaunimui sekuliarizuojantis, reakcinės jėgos vis labiau netenka galimybių auklėti jį klerikaline nacionalistine dvasia. Interpretuodami religijos krizės šiuolaikinėmis sąlygomis reiškinius, klerikaliniai lietuvių buržuazinės emigracijos ideologai stengiasi paaiškinti ir tų reiškinių priežastis. Tačiau jų klasinis ribotumas ir idealistinė pasaulėžiūra neleidžia atskleisti religijos krizės apskritai, o kartu ir dechristianizacijos proceso tikrųjų priežasčių. Tas priežastis jie aiškina iš subjektyviosios sociologijos pozicijų, ieško jų pirmiausia pačioje bažnyčioje, tikinčiajame žmoguje, ignoruodami socialines, politines, kultūrines, ideologines ir kitas žmonių gyvenimo sąlygas. Klerikaliniai ideologai nėra pajėgūs suvokti objektyvių visuomenės dechristianizacijos ir ateizacijos priežasčių.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.