Grožis ir moralė tautosakoje
-
Feliksas Mačianskas
Publikuota 1972-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5852
PDF

Reikšminiai žodžiai

Grožis
moralė
folkloras
klasinis požiūris
liaudis

Kaip cituoti

Mačianskas F. (1972). Grožis ir moralė tautosakoje. Problemos, 9, 45-51. https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5852

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos klasinio liaudies požiūrio į grožį ir moralę apraiškos folklore, atskleidžiami jas nulėmę visuomeninio gyvenimo veiksniai, jų prigimtis ir formavimasis. Lietuvių tautosaka rodo, kad darbo žmonės, suprasdami moralinių normų bei principų priklausomumą nuo ekonominio gyvenimo, visuomeninių santykių, suvokė ir anstatinį jų pobūdį, įžvelgė klasinius prieštaravimus. Moralinės gėrio ir blogio sąvokos betarpiškai siejamos su materialiniais, ekonominiais visuomeninio gyvenimo santykiais. Teigiamam liaudies tautosakos herojui visuomet priešpriešinamas suktas ir apgaulingas išnaudotojų klasės tipas. Darbštumo išaukštinimas yra ryškiausia liaudies klasinio požiūrio apraiška. Socialinės nelygybės bei išnaudojimo priežasčių gilesnis pažinimas, moralės klasinio pobūdžio supratimas ir įsisąmoninimas sudarė prielaidas, padėjusias vystytis ir aštrėti liaudies socialinio kritiškumo pažiūroms, formuotis darbo žmonių sąmonėje idėjoms apie būtinumą pašalinti socialinio skurdo ir moralinio pažeminimo priežastis.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.