Apie marksistinę humanizmo sampratą
-
J. Morkūnienė
Publikuota 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.21.6209
PDF

Reikšminiai žodžiai

Humanizmas
marksizmas
visuomenė
etika
dorovė

Kaip cituoti

Morkūnienė J. (1978). Apie marksistinę humanizmo sampratą. Problemos, 21, 18-26. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.21.6209

Santrauka

Straipsnio tikslas – patikslinti humanizmo sąvoką ir pateikti marksistinės humanizmo teorijos svarbiausius principus. Tiriant humanizmo sąvokos turinį mokslinio ir vertybinio santykio su objektyvia realybe požiūriu, atskleidžiamas humanizmo teorijos santykis su etiniu ir ideologiniu marksistinės humanizmo koncepcijos aspektu. Ši koncepcija atskleidžia subjektyvias sąlygas, lemiančias humaniškos visuomenės raidą, – sąmoningai veikiančių subjektų visapusiškas savybes, sugebėjimus, mokslo ir meno žinias bei pastangas jas pritaikyti objektyvių sąlygų sukūrimui – komunizmo materialinės-techninės bazės, komunistinių gamybinių santykių formavimui. Daroma išvada, kad marksistinio humanizmo sąvoka apima ir mokslinę teoriją, atskleidžiančią humaniškos visuomenės sukūrimo būdus, ir praktinį veiksmą – realių humanizmo sąlygų sukūrimą. Humanizmo sąvoka apibūdina ir dorovinės sąmonės bei dorovinių santykių reiškinius – etikos kategorijų sistemoje ji išreiškia aukščiausią žmonių santykių įvertinimą. Humanizmo teorija taip pat tiria visuomenės istorinės pažangos dėsningumus ir vidinius mechanizmus.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.