T. 21 (1978): Problemos

T. 21 (1978)

Problemos
Publikuota 1978-04-04

-

G. Brutianas
Apie filosofinio pažinimo prigimtį
Santraukos peržiūros 268 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 455
5-13
PDF
Eugenijus Meškauskas
Marksistinė mokslinės ideologijos koncepcija
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 459
14-17
PDF
J. Morkūnienė
Apie marksistinę humanizmo sampratą
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 517
18-26
PDF
Arvydas Šliogeris
Ironijos principas S. Kjerkegoro filosofijoje
Santraukos peržiūros 455 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 699
27-39
PDF
Z. Burnys
Dorovės samprata Lietuvos neotomistų raštuose
Santraukos peržiūros 417 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 384
40-51
PDF
A. Dobrovolskas
Liaudies gerovės tyrimo metodologiniai pagrindai
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
52-57
PDF
Vladas Drėma
Estetinės minties raida Lietuvoje 1770-1832 m. (II)
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285
58-67
PDF
V. Bagdonavičius
Žmoniškumo prigimties aiškinimas Vydūno veikaluose
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 321
68-74
PDF
Vilhelmas Storosta Vydūnas
Žmogaus gyvenimas ir išgyvenimai jo amžiaus ir istorijos tarpsniuose
Santraukos peržiūros 242 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 962
75-89
PDF
A. Tytmonas
Filosofijos atsiradimas ir mokslinio tikrovės pažinimo pradžia
Santraukos peržiūros 361 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 342
90-97
PDF
Česlovas Kalenda
Socialistinės revoliucijos tyrinėjimo aspektai
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268
98-98
PDF
Antanas Gaidys
Įspūdžiai iš Amerikos universitetų
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
99-101
PDF
Rolandas Pavilionis
Semiotiko žvilgsnis į kalbą (Pasikalbėjimas su prof. Algirdu Greimu)
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
102-107
PDF
Naujos disertacijos
Santraukos peržiūros 976 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
108-113
PDF