T. 21 (1978): Problemos

T. 21 (1978)

Problemos
Publikuota 1978-04-04

-

G. Brutianas
Apie filosofinio pažinimo prigimtį
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 365
5-13
PDF
Eugenijus Meškauskas
Marksistinė mokslinės ideologijos koncepcija
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347
14-17
PDF
J. Morkūnienė
Apie marksistinę humanizmo sampratą
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 408
18-26
PDF
Arvydas Šliogeris
Ironijos principas S. Kjerkegoro filosofijoje
Santraukos peržiūros 313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 554
27-39
PDF
Z. Burnys
Dorovės samprata Lietuvos neotomistų raštuose
Santraukos peržiūros 297 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
40-51
PDF
A. Dobrovolskas
Liaudies gerovės tyrimo metodologiniai pagrindai
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 231
52-57
PDF
Vladas Drėma
Estetinės minties raida Lietuvoje 1770-1832 m. (II)
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215
58-67
PDF
V. Bagdonavičius
Žmoniškumo prigimties aiškinimas Vydūno veikaluose
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 232
68-74
PDF
Vilhelmas Storosta Vydūnas
Žmogaus gyvenimas ir išgyvenimai jo amžiaus ir istorijos tarpsniuose
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 615
75-89
PDF
A. Tytmonas
Filosofijos atsiradimas ir mokslinio tikrovės pažinimo pradžia
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 251
90-97
PDF
Česlovas Kalenda
Socialistinės revoliucijos tyrinėjimo aspektai
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 192
98-98
PDF
Antanas Gaidys
Įspūdžiai iš Amerikos universitetų
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217
99-101
PDF
Rolandas Pavilionis
Semiotiko žvilgsnis į kalbą (Pasikalbėjimas su prof. Algirdu Greimu)
Santraukos peržiūros 110 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 235
102-107
PDF
Naujos disertacijos
Santraukos peržiūros 818 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59
108-113
PDF