Įspūdžiai iš Amerikos universitetų
-
Antanas Gaidys
Publikuota 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.21.6218
PDF

Reikšminiai žodžiai

Antanas Gaidys
JAV universitetai
stažuotė
katalikybės filosofija
religijos sociologija

Kaip cituoti

Gaidys A. (1978). Įspūdžiai iš Amerikos universitetų. Problemos, 21, 99-101. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.21.6218

Santrauka

Publikuojami Antano Gaidžio trijų mėnesių (1977 m. spalio – 1978 m. sausio mėn.) mokslinės stažuotės JAV universitetuose įspūdžiai. Stažuotės tema – „Dabartinė katalikiškoji filosofija ir religijos sociologija“. Teigiama, kad daugeliui JAV filosofų pažiūrų formavimuisi didelę įtaką padarė pragmatizmo filosofija, o pastaruoju metu daugelyje universitetų vyrauja analitinė filosofija, kurios atstovai daugiausia dėmesio skiria įvairių pažinimo procedūrų bei mokslo kalbos analizei. JAV katalikų universitetuose labai reiškiasi filosofijos pliuralizmas, iš esmės jau nebėra vieningo filosofinio katalikybės pagrindo.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.