Kai kurie metodologiniai valstybės nunykimo teorijos klausimai
-
A. Gasiūnas
Publikuota 1979-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.23.6242
PDF

Reikšminiai žodžiai

Valstybės nunykimas
metodologija
socializmas
marksizmas
socialinė filosofija

Kaip cituoti

Gasiūnas A. (1979). Kai kurie metodologiniai valstybės nunykimo teorijos klausimai. Problemos, 23, 15-24. https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.23.6242

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami metodologiniai valstybės nunykimo teorijos klausimai. K. Marxas ir F. Engelsas sprendė valstybės kilmės bei esmės problemą, atskleisdami valstybės istoriškumą, parodydami, kad ji susijusi su klasine visuomenės struktūra. Jie konstatavo, kad sukūrus beklasę visuomenę, valstybė taps nereikalinga ir nunyks. Marksistinės metodologijos požiūriu, valstybės nunykimas yra objektyviai sąlygotas procesas. Bet koks šio proceso ignoravimas turi subjektyvumo elementų. Valstybė – tai būtinų klasinės visuomenės ekonominių santykių išorinė išraiška. Jos nunykimas yra susijęs su ekonominių santykių teisinio reguliavimo pakeitimu komunistine savivalda, todėl šis procesas negali būti formaliai paaiškintas. Valstybės nunykimas ir komunistinės savivaldos susiformavimas reiškia politinės visuomenės organizacijos tapimą nepolitine. Komunistinės savivaldos visuomeninių institutų problema yra praktinė problema. Antimarksistinėms ir revizionistinėms teorijoms būdingas marksistinės valstybės nunykimo teorijos priešpriešinimas socializmo praktikai ir todėl yra susijęs su idealistine socialine metodologija.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.