Ateizacijos procesas brandaus socializmo sąlygomis
-
G. Savickas
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1980.25.6285
PDF

Reikšminiai žodžiai

Ateizmas
religija
ateizacija
auklėjimas
klerikalizmas

Kaip cituoti

Savickas G. (2014) „Ateizacijos procesas brandaus socializmo sąlygomis“, Problemos, 250, p. 117-119. doi: 10.15388/Problemos.1980.25.6285.

Santrauka

1980 m. gegužės 15-16 d. įvyko mokslinė-praktinė konferencija „Ateizacijos procesas brandaus socializmo sąlygomis“. Ją surengė LKP CK Propagandos ir agitacijos skyrius, VU Filosofijos istorijos ir ateizmo katedra, TSRS Filosofų draugijos Lietuvos skyrius ir „Žinijos“ draugijos valdyba. Perskaityta daugiau kaip 30 pranešimų, kuriuose nagrinėta mokslinio ateizmo esmė, šiuolaikinės religinės sąmonės ypatybės, ateizacijos gnoseologinės prielaidos, ateistinio auklėjimo principai, dabartinė Vatikano ideologija, tarptautinis klerikalizmas, buržuazinės antikomunistinės koncepcijos ir kiti klausimai.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.