T. 25 (1980): Problemos

T. 25 (1980)

Problemos
Publikuota 1980-04-04

-

Irena Jakušovaitė
Atspindėjimo, kaip visuotinės materijos savybės, idėjos filosofinės ištakos
Santraukos peržiūros 152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
5-11
PDF
Gema Jurkūnaitė
Politinių ir teisinių institutų objektyvus sąlygotumas
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 258
12-20
PDF
Marija Liudvika Drazdauskienė
Fatinė kalbos funkcija ir jos sociokultūrinis turinys
Santraukos peržiūros 672 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 629
21-28
PDF
Jadvyga Sasnauskienė
J. F. Šileris apie socialinį grožio vaidmenį
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
29-33
PDF
Kazimieras Gudonis
Socialinių utopijų tipologizacija
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 539
34-45
PDF
Vladas Andrejauskas
Aklųjų integracijos idėjų formavimasis Lietuvoje
Santraukos peržiūros 220 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 448
46-56
PDF
Tomas Sodeika
R. Ingardenas — E. Huserlio transcendentalinio idealizmo kritikas
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320
57-67
PDF
Evaldas Nekrašas
Analizės samprata loginio empirizmo filosofijoje
Santraukos peržiūros 383 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 377
68-77
PDF
Leonarda Jekentaitė
E. Fromo „žmogaus sau“ ir jo autentiško gyvenimo visuomenėje samprata
Santraukos peržiūros 475 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 920
78-87
PDF
Vytautas Pivorius
M. Merlo-Ponti egzistencinė fenomenologija
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
88-93
PDF
Maurice Merleau-Ponty
Suvokimo fenomenologija
Santraukos peržiūros 442 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2018
94-106
PDF
A. Tytmonas
Religijos struktūros problema
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
107-114
PDF
N. Germanas
Atsiliepiant į laiko reikalavimus
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 232
115-116
PDF
G. Savickas
Ateizacijos procesas brandaus socializmo sąlygomis
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307
117-119
PDF