T. 25 (1980): Problemos

T. 25 (1980)

Problemos
Publikuota 1980-04-04

-

Irena Jakušovaitė
Atspindėjimo, kaip visuotinės materijos savybės, idėjos filosofinės ištakos
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 199
5-11
PDF
Gema Jurkūnaitė
Politinių ir teisinių institutų objektyvus sąlygotumas
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 196
12-20
PDF
Marija Liudvika Drazdauskienė
Fatinė kalbos funkcija ir jos sociokultūrinis turinys
Santraukos peržiūros 430 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 391
21-28
PDF
Jadvyga Sasnauskienė
J. F. Šileris apie socialinį grožio vaidmenį
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 205
29-33
PDF
Kazimieras Gudonis
Socialinių utopijų tipologizacija
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
34-45
PDF
Vladas Andrejauskas
Aklųjų integracijos idėjų formavimasis Lietuvoje
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
46-56
PDF
Tomas Sodeika
R. Ingardenas — E. Huserlio transcendentalinio idealizmo kritikas
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 252
57-67
PDF
Evaldas Nekrašas
Analizės samprata loginio empirizmo filosofijoje
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 251
68-77
PDF
Leonarda Jekentaitė
E. Fromo „žmogaus sau“ ir jo autentiško gyvenimo visuomenėje samprata
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 486
78-87
PDF
Vytautas Pivorius
M. Merlo-Ponti egzistencinė fenomenologija
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 219
88-93
PDF
Maurice Merleau-Ponty
Suvokimo fenomenologija
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1392
94-106
PDF
A. Tytmonas
Religijos struktūros problema
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 201
107-114
PDF
N. Germanas
Atsiliepiant į laiko reikalavimus
Santraukos peržiūros 102 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 180
115-116
PDF
G. Savickas
Ateizacijos procesas brandaus socializmo sąlygomis
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227
117-119
PDF