T. 25 (1980): Problemos

T. 25 (1980)

Problemos
Publikuota 1980-04-04

-

Irena Jakušovaitė
Atspindėjimo, kaip visuotinės materijos savybės, idėjos filosofinės ištakos
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 231
5-11
PDF
Gema Jurkūnaitė
Politinių ir teisinių institutų objektyvus sąlygotumas
Santraukos peržiūros 123 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 207
12-20
PDF
Marija Liudvika Drazdauskienė
Fatinė kalbos funkcija ir jos sociokultūrinis turinys
Santraukos peržiūros 544 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 506
21-28
PDF
Jadvyga Sasnauskienė
J. F. Šileris apie socialinį grožio vaidmenį
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 230
29-33
PDF
Kazimieras Gudonis
Socialinių utopijų tipologizacija
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 435
34-45
PDF
Vladas Andrejauskas
Aklųjų integracijos idėjų formavimasis Lietuvoje
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
46-56
PDF
Tomas Sodeika
R. Ingardenas — E. Huserlio transcendentalinio idealizmo kritikas
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
57-67
PDF
Evaldas Nekrašas
Analizės samprata loginio empirizmo filosofijoje
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
68-77
PDF
Leonarda Jekentaitė
E. Fromo „žmogaus sau“ ir jo autentiško gyvenimo visuomenėje samprata
Santraukos peržiūros 365 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 674
78-87
PDF
Vytautas Pivorius
M. Merlo-Ponti egzistencinė fenomenologija
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 251
88-93
PDF
Maurice Merleau-Ponty
Suvokimo fenomenologija
Santraukos peržiūros 331 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1671
94-106
PDF
A. Tytmonas
Religijos struktūros problema
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
107-114
PDF
N. Germanas
Atsiliepiant į laiko reikalavimus
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 192
115-116
PDF
G. Savickas
Ateizacijos procesas brandaus socializmo sąlygomis
Santraukos peržiūros 131 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 245
117-119
PDF