Socialistinis mąstymo būdas
-
Sandor Kis
Publikuota 1982-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6324
PDF

Reikšminiai žodžiai

Socializmas
socialistinis mąstymas
kolektyvizmas
visuomeninė sąmonė
darbininkų klasė

Kaip cituoti

Kis S. (1982). Socialistinis mąstymo būdas. Problemos, 28, 17-21. https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6324

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas socialistinis mąstymo būdas kaip žmogiškosios sąmonės faktorius, pagrįstas mokslinio komunizmo teorija ir apibrėžiantis adekvačią prieigą šiuolaikinės epochos problemoms nagrinėti. Išskiriami specifiniai šio mąstymo būdo bruožai. Teigiama, kad darbininkų klasės politinių poreikių prioritetas socialistinėje sąmonėje realizuojamas nuvainikuojant buržuazinio mąstymo būdo teisinį centrizmą. Mąstymo būdas, paremtas moksline visuomenės raidos teorija, perėjimo iš kapitalizmo į komunizmą laikotarpiu orientuojasi visų pirma į politiką. Socialistinis mąstymo būdas savo vertinimų bei sprendimų sistemoje kelia į pirmą vietą darbininkų klasės politinės valdžios poreikį dėl to, kad tik turėdama politinę valdžią, ši klasė gali įgyvendinti savo politinius ir ekonominius tikslus. Socialistiniame mąstymo ir elgimosi būde politinis centrizmas būdingas ne tik kolektyvinei, bet ir individualinio pobūdžio veiklai. Kolektyvizmas, kaip komunistinis elgesio ir mąstymo principas, grindžiamas išplėtotų visuomeninių santykių sistema. Tai ne buržuazinio individualizmo priešprieša, bet jo įveikimas, aukštesnė elgesio pakopa, išsivysčiusio individo atributas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai